Modernisering för ökad hållbarhet

/AAES/SE/maintenance-and-modernization/modernization-and-upgrades/benefits/images/modernization-of-automated-entrances-general-picture.jpg

Att förbättra energiprestandan i en byggnad är det idealiska sättet att nå hållbarhetsmålen. Att installera nya borstlister på automatiska dörrar eller lägga till tätningar till industriportar, lastbryggor och vindskydd förhindrar energiläckage. Modernisera drivenheten eller lägg till automatiseringspaket för att minska öppethållandetiden och spara energi.