Modernisering av industriportar

/AAES/SE/maintenance-and-modernization/modernization-and-upgrades/applications/industrial-doors/images/modernizing-an-industrial-door.jpg

Moderniseringar, som att till exempel lägga till trafikljus, varnings-LED på portbladet eller automatisk stängning via fotocell, gör att era industriportar blir säkrare och enklare att använda. Andra tillgängliga paket bidrar till hållbarhet och säkerhet.

För att öka portens bekvämlighet och användarvänlighet kan uppgraderingar som fjärrkontroll och radar hjälpa fordon och fotgängare att använda portarna effektivare.

Ett dörröga eller ett fotlås ökar portens säkerhet, medan ett nytt portblad tryckt i fullfärg ger porten ett helt nytt utseende.