ASSA ABLOY Insight – vår nya IoT-plattform

Så möjliggör IoT-aktiverade portar och dörrar smartare byggnader

Föreställ dig att du kan få insikter i din byggnads automatiska entréer och förstå deras individuella användning och beteende

För oss på ASSA ABLOY Entrance Systems innebär detta ett nätverk av uppkopplade enheter som är försedda med programvara och sensorer som samlar in och utbyter data. Med en ansluten port, dörr eller dockningslösning får du djupare insikter i dess prestanda, användning och får fjärrfelmeddelanden – vilket innebär att du kan hålla koll på enhetens status på distans.

Ditt företag förlitar sig på en effektiv förflyttning av varor och ett jämnt flöde av människor. Varje haveri eller fel på era automatiska entréer påverkar verksamheten och innebär ofta även en säkerhetsrisk för kunder och anställda.

Med vår IoT-lösning ASSA ABLOY Insight arbetar vi smartare med avancerad teknologi och datainsikter för att stödja dig och din verksamhet effektivare för att öka kundnöjdheten – genom att ge bättre prestanda, affärsinsikter och kommunikation.

Minska kostnaderna och fel på utrustningen med ASSA ABLOY Insight

ASSA ABLOY Insight introducerar en ny allt-i-ett-plattform som ger kunder tillgång till viktiga insikter i varje automatiska port och dörrs användning och prestanda – något som möjliggör mer proaktiva lösningar som sparar tid och pengar.

Att förbättra tillförlitligheten, prestandan och säkerheten för dina automatiska portar och dörrar har högsta prioritet för alla företagsägare, anläggningschefer och säkerhetschefer. Med ASSA ABLOY Insight får du nu tillgång till mer värdefull information om era automatiska portars och dörrars status och prestanda än någonsin tidigare. ASSA ABLOY Insight använder molnbaserad teknik för att koppla upp automatiska portar, dörrar och dockningslösningar i din byggnad via en lättanvänd allt-i-ett-plattform – något som hjälper dig att gå från reaktivt till proaktivt underhåll.

Så fungerar det

ASSA ABLOY Insight-plattformen gör att du kan koppla upp dig och samla in data om din byggnads automatiska portar och dörrar – vilket ger dig allt underlag du behöver för att optimera entréns prestanda.

Sensorer

De anslutna sensorerna hanterar stora mängder kritiska data dygnet runt (exempelvis användningsnivå, intrångsförsök, energiläckage och mer.)

Moln

Insamlade data skickas till molnet där de samlas in, bearbetas och analyseras, vilket möjliggör förebyggande åtgärder innan ett haveri eller en säkerhetsrisk uppstår.

ASSA ABLOY Insight

Vår allt-i-ett-plattform erbjuder realtidsuppdateringar till din dator eller surfplatta, vilket ger dig och ditt serviceteam en fullständig översikt över utrustningens prestanda och historik.

Låt data driva dina beslut

  • Förbättrad serviceeffektivitet – Förbättra entréns livslängd och få fastpriser för första servicebesök tack vare intelligent planering och smartare resursanvändning.
  • Detaljerade insikter i verksamheten – Få en bättre förståelse för verksamheten genom användbara insikter såsom personflödesanalys och säkerhetshändelser.
  • Enklare kostnadskontroll – Få tillgång till värdefull information för att bättre hantera kostnaderna och minska den totala ägandekostnaden för byggnadens tillgångar.

Se till att ditt företag blir ett av de första som drar nytta av ASSA ABLOY Insight – fyll i formuläret nedan för att hålla dig informerad

* obligatoriskt