Stora vindsäkra portar för italiensk marina

/global/scaled/2816x1223x0x164x1000x435/AAES-SE-case-studies-images-Marina-del-gargarol-shipyard-2816x2112px.jpg

Hangarportar, speciellt konstruerade för att fungera under extrema förhållanden, var perfekt anpassad till de särskilda villkor och krav Marina del Gargano.

Byggnaderna ligger mycket nära havet, vilket utsätter marinan för krävande klimatförhållanden. Byggnadsmaterialet utsätts för naturlig korrosion och bristen på omgivande berg utsätter marinan för starka årstidsberoende vindar.

För att få en lösning som klarade detta installerade marinan ASSA ABLOY hangarportar från ASSA ABLOY Entrance Systems, både för deras lagringsanläggning och verkstad.

Uppfyller specifika lokala krav

Förutom standardkomponenterna anpassades portarna för klara specifika lokala förhållanden, som luftmotståndsklassning upp till 0,7 kN/meter.

Bland de övriga kraven ingick kubiska motorkåpor, profiler av plastpolymerer för att täcka aluminiumdelar som är utsatta för naturliga korrosion och skyddskåpa för gränslägesbrytarna. Alla krav uppfylldes.

Utvalda produkter

Läs mer om de produkter som används vid denna kundanläggning.

Hangarportar