Snabbrullportar ger säkerhet och effektivitet i Volvos fabrik

/AAES/SE/case-studies/images/AAES-COM-about-us-news-and-media-2016-images-volvo-xc90-in-torslanda.jpg

När Volvo Personvagnar nyligen utökade och renoverade sin produktionsanläggning, levererade ASSA ABLOY Entrance Systems ett stort antal snabbrullportar för att säkerställa att verksamheten kunde bedrivas säkert, smidigt och effektivt.

Säker och effektiv drift

Nyligen genomförde Volvo Personvagnar aktiebolag en utbyggnad och förnyelse av sin anläggning i Göteborgsområdet i Sverige. En av anledningarna var produktionen av nya Volvo XC90, något som innebar ökade volymer. Redan innan någon fick chansen att prova den nya bilen, fick företaget nära 30 000 förbeställningar. Förnyelsen av anläggningen fortsätter för att ge plats åt nya produktionslinjer. Att producera bilar med automatiserad tillverkning och montering kräver avancerad teknik, processer och utrustning. Därutöver står hög säkerhet för personalen i centrum, liksom smidig och effektiv drift.

Maskinskyddsportar för förbättrat flöde och ökad produktivitet

ASSA ABLOY Entrance Systems levererade ett stort antal maskinskyddsportar till Volvo Personvagnars anläggning. Maskinskyddsportar är säkerhetsportar med snabb öppnings- och stängningcykel som ökar flödet och produktiviteten för automatiserade processer och produktionslinjer. Med fotoceller och inbyggda säkerhetsbrytare erbjuder de ultimat skydd.

En av av de modeller som används i produktionslinjen för Volvo XC90 är ASSA ABLOY RP3000, en port för krävande miljöer som är konstruerad för automatiserade processer och produktionslinjer. Maskinskyddsportar erbjuder skydd för personal som arbetar i nära anslutning till automatiserade tillverkningsprocesser. Säkerhetskonceptet för dessa rullportar medger en kompakt produktionsmiljö och kan installeras på kort avstånd från de automatiserade maskinerna. Samtidigt ökar de snabba öppnings- och stängningscyklerna produktflödet och processproduktiviteten.

Porten ASSA ABLOY RP3000 är inte den enda porttypen i Volvo Personvagnars fabrik. ASSA ABLOY Entrance Systems har även tillhandahållit andra typer av högpresterande portar samt industriportar som också bidrar till anläggningens effektivitet.

Utvalda produkter

Läs mer om de produkter som används vid denna kundanläggning.

Snabbrullportar

Industriportar