Snabbrullport för stabil inomhustemperatur och minskad luftfuktighet i produktionsanläggning

/global/scaled/2294x1000x7x0x1000x435/AAES-SE-case-studies-images-Kinnarps varumottagning port ASSA ABLOY Entrance Systems.jpg

Vifast AB är ett fastighetsbolag som ingår i Kinnarps Holding koncernen och ansvarar för ekonomisk och teknisk förvaltning av koncernens totala fastighetsportfölj. På varumottagningen på Kinnarps största produktionsanläggning behövde en gammal och sliten takskjutport bytas ut, men ASSA ABLOY Entrance Systems föreslog istället en helt ny portlösning som kraftigt skulle minska luftväxlingen och dessutom effektivisera produktionen.

Fukt och obalans i luftväxlingen inverkade negativt på produktionen

Kinnarps är Europas ledande producent och leverantör av inredningslösningar. På den största produktionsanläggningen i Kinnarp upplevdes problem med obalans i luftfuktighet vilket ökade sårbarheten i en kritisk del av produktionen. Varuintagets port var en sju meter bred takskjutport i dåligt skick som behövde bytas ut. Porten kunde stå öppen onödigt länge vilket ledde till tvärdrag. Dessutom kunde inomhustemperaturen variera kraftigt. Den ökade luftfuktigheten hade direkt inverkan på produkter och material som förvarades i varumottagningen.  Vifast kontaktade ASSA ABLOY Entrance Systems för att få porten ersatt med en ny likvärdig port. Efter analys föreslog kunniga säljare på Entrance Systems istället en alternativ, mer hållbar och effektiv lösning.

Ny portlösning med isolerad snabbrullport

Efter genomgång på plats med fastighetsägaren Vifast och representanter från Kinnarps blev slutsatsen dels att varumottagningens port var onödigt bred. Dels blev rekommendationen att inte byta till en ny takskjutport, utan istället välja en isolerad snabbrullport av typen ASSA ABLOY RR3000 ISO, vilken skulle minimera luftväxlingen och även effektivisera verksamheten. För att övertyga Vifast om att detta var rätt lösning erbjöds ett referensbesök hos en närliggande kund med liknande verksamhet.

Stabil inomhustemperatur och minskad luftfuktighet

Vifast var imponerade av referenskundens lösning och lät bygga om ingången till varumottagningen samt installera snabbrullporten. Den isolerade snabbrullporten är en hybridlösning som kombinerar värmeisoleringsegenskaperna hos en takskjutport, med den höga hastigheten och effektiviteten hos en snabbrullport. Inomhustemperaturen på Kinnarps varumottagning är nu stabil och luftläckaget har minskat. Detta i sin tur minskar risken för att produkter och material påverkas av väder och temperaturförändringar. 

Vifast har även ett rikstäckande avtal med ASSA ABLOY Entrance Systems avseende service, reparation och förebyggande underhåll för samtliga portar på Kinnarps fabriker i Sverige samt deras egenägda Kinnarps Interiör. Vifast använder dessutom verktyget e-maintenance. Läs mer om serviceavtalet här>>

Utvalda produkter

Läs mer om de produkter som används vid denna kundanläggning.

Snabbrullportar

Industriportar