Snabbgående takskjutportar till Abrahamssons Järns nya lager i Jönköping

Snabbheten avgjorde valet av takskjutport. Fördelarna med ASSA ABLOY:s snabbgående takskjutport OH1042S är bland annat förbättrad arbetsmiljö, minskade energikostnader och ökad säkerhet.

Abrahamssons Järn är en leverantör av stål och metaller i såväl standardutföranden som formatanpassat och företagets kunder finns i främst verkstads- och byggnadsindustrin.

Eftersom Abrahamssons Järn växt ur sina lokaler gjordes det nyligen en rejäl satsning på att bygga ett helt nytt lager på Norra Stigamo, söder om Jönköping. Ansvarig för totalentreprenaden var Ågårds Bygg.

– Anläggningen består av en byggnad med lager, produktion och kontor om 5 500 kvadratmeter och ett skärmtak på ytterligare 3 000 kvadratmeter. Redan en månad efter projekteringen var vi igång med byggnationen, säger Anton Davidsson, projektledare och delägare Ågårds Bygg.

God erfarenhet av ASSA ABLOY
På det gamla lagret hade Abrahamssons Järn en takskjutport samt ett antal vikportar som användes för trucktransport av gods in och ut ur lokalerna.

– Till den nya anläggningen ville vi genomgående ha takskjutportar då vi haft stora problem med service och slitage på vikportarna. Ett krav var också att de nya portarna skulle vara lättservade, säger Marcus Johnsson, lageransvarig vid Abrahamssons Järn.

Inför byggnationen tog Ågårds Bygg in anbud från flera leverantörer av takskjutportar.

– Vi valde ASSA ABLOY då de lämnade ett bra anbud samt då vi har god erfarenhet av dem sedan tidigare. Pris är alltid viktigt, men inte allt. Man måste också veta att det blir en bra slutprodukt och att resan dit går bra. Med den tajta tidplanen för det här projektet var det extra viktigt, säger Anton Davidsson.

På ASSA ABLOY Entrance Systems var säljaren Stefan Algulin ansvarig för affären.

– Det var föreskrivet nio stycken standardtakskjutportar, men vi föreslog som alternativ våra snabbgående takskjutportar OH1042S. Skillnaden dem emellan är att den snabbgående öppnar med en fart av 1 meter per sekund medan en standardport har en öppningstid på 0,25 meter per sekund. Det låter kanske inte mycket men det är en betydande skillnad då porten öppnar en stor yta. Snabbheten bidrar till att klimatet i lokalen blir bättre, mindre värme strömmar ut vilket givetvis också bidrar till lägre energiförbrukning. En annan fördel med en snabb port är att man minimerar risken för påkörning av porten med truckar, säger Stefan Algulin.

Bättre inneklimat och minskad energiförbrukning
Med en snabbgående takskjutport får man kontroll över inneklimatet genom snabbare stängningstider. Den ger mindre värmeförluster, mindre bortslösad energi och lägre CO2-utsläpp.

– I och med att vi haft problem med portar tidigare så valde vi nu att satsa rejält på det bästa alternativet och att vi skulle få en bra lösning redan från början, säger Marcus Johnsson.

Efter slutbesiktning av den nya anläggningen flyttade Abrahamssons Järn strax där efter in i lokalerna.

– Vi har haft ett mycket bra samarbete och engagemang från alla inblandade i projektet. Inte minst från ASSA ABLOY. De var flexibla, ställde upp bra och kunde lösa monteringen av portarna. De snabba takskjutportarna fungerar mycket bra och tack vare snabbheten så kunde man också spara in på exempelvis ridåvärmare vid portarna, säger Anton Davidsson.

– Vi är mycket nöjda med takskjutportarna, inte minst det faktum att det med dessa blir ett varmare och behagligare klimat inne i lagret jämfört med tidigare, avslutar Marcus Johnsson.

Marcus Johnsson från Abrahamssons Järn, ASSA ABLOY:s Stefan Algulin och Anton Davidsson från Ågårds Bygg.

Utvalda lösningar

Läs mer om de lösningar och produkter som används vid denna kundanläggning.

Takskjutporten ASSA ABLOY OH1042S