En säker, dragfri och bekväm sjukhusentré

/global/scaled/2496x1086x0x330x1000x435/AAES-SE-case-studies-images-hospital-vlietland-healthcare-2495x1664px.jpg

För att ge ökad komfort och energibesparingar installerades en automatisk karuselldörr med ASSA ABLOY Entrance Systems unika luftridåsystem i huvudentrén på Vlietland-sjukhuset.

Sjukhuset behövde säkerställa god tillgänglighet och skapa avgränsade områden för personal och viktiga besökare.
ASSA ABLOY Entrance Systems tillhandahöll olika system inklusive automatiska karuselldörrar och skjutdörrslösningar, en automatisk karuselldörr med en diameter på 5,4 meter och olika slagdörrslösningar för automatisering av både enkel- och pardörrar, bl.a. brandklassade.

Vi installerade också slagdörrsautomatik och skjutdörrar som säkerställer bekväm och säker passage mellan avdelningarna. Förutom fördelarna med komfort och energibesparingar ger lösningen säkra utrymningsvägar och god tillgänglighet för både arbetsföra och funktionshindrade personer.

Service och kvalitet avgörande faktorer

De avgörande faktorerna för Vlietland-sjukhuset var ASSA ABLOY Entrance Systems lokala serviceorganisation och produktportföljens kvalitet.