Beröringsfria öppna-knappar säkrar Norrlandskliniken i Umeå

I syfte att särskilja flödet mellan potentiellt infekterade patienter, av exempelvis corona, från övriga patienter öppnade Norrlandskliniken i Umeå nyligen en infektionsmottagning med elva stycken mottagningsrum i separata lokaler. Patienternas in- och utpassering sköts av dörrautomatik och beröringsfria öppna-knappar från ASSA ABLOY.

Bygget av den nya öppenvårdsmottagningen med infektionsprofil gick på rekordfart – endast en vecka efter att bygglovet var klart stod mottagning redo att ta emot sina första patienter. Det är den pågående corona-krisen som föranlett den snabba processen.

– Syftet med denna satsning är att möta den samhällsspridning som kommer att komma. Vi vill genom denna mottagning separera patientflöden så att vi minskar risken att sprida smittan på vår ordinarie mottagning, samt att försöka hjälpa till och avlasta akutsjukvården i bedömningar av patienter som upplever sig svårt sjuka i infektioner under denna period. Vår roll är att försöka sortera vilka av dessa som kan fortsatt vara hemma, alternativt som har andra infektioner vi kan behandla, eller är så sjuka att vi måste slussa dem vidare till sjukhusvård, säger Anders Gillblad, läkare och grundare av Norrlandskliniken.

Klinikens ordinarie verksamhet består bland annat av vårdcentral, röntgen, gynekologi och ortopedi. Det är också dessa man vill skydda extra under den pågående corona-situationen – vilket har varit betydligt svårare innan den nya separata infektionsmottagningen uppfördes.

För att minska smittspridningen används dörrautomatik och de beröringsfria öppna-knapparna ASSA ABLOY Touchless som installerats på in- och utsidan av entrén. Det innebär att patienterna endast behöver föra sin hand över ytan på öppna-knappen för att öppna dörren – utan att fysiskt vidröra den. En lösning Anders Gillblad uppskattar mycket.

– Dessa dörröppnare är riktigt bra. Normalt sett tar man i ett handtag eller trycker på en knapp, och då har man smittan där. Kommer det då någon annan strax efter riskerar den också att bli smittad. Men nu eliminerar vi ett stort riskmoment eftersom patienten inte behöver röra något för att komma in, tack vare ASSA ABLOY:s automatiska lösningar, säger han.

– Vi har verkligen försökt titta på alla delar i kedjan för att minimera smittillfällena. Dessutom städar och spritar vi av lokalerna så mycket det bara går. Men just in- och utpassering är en viktig och kritisk del kedjan och vi känner oss väldigt trygga och nöjda med den lösning med automatiska dörrar och beröringsfria öppna-knappar som vi snabbt fått på plats, avslutar Anders Gillblad.

Utvalda lösningar

Läs mer om de lösningar och produkter som används vid denna kundanläggning.

ASSA ABLOY SA13 Touchless

Slagdörrsautomatik