Hangarportar ger en säker, bekväm arbetsmiljö

/global/scaled/2000x870x0x439x1000x435/AAES-SE-case-studies-images-miming-sishen-mine-2000x1333px.jpg

Sydafrikas största järnmalmsgruva, Sishen Mine behövde säkra, pålitliga, robusta portar för sin reparationsanläggning för lastbilar. Hangarportar från ASSA ABLOY Entrance Systems valdes för sin förmåga att hantera de tuffa förhållanden.

Sishen Mines projekt ”Life of Mine” inbegrep bland annat att bygga anläggningar för reparation och underhåll av deras lastbilar, de så kallade ”Huge Monsters”. Som med många gruvmiljöer måste entrélösningen motstå extremt höga temperaturer och vindhastigheter som driver upp betydande mängder av luftburet damm och därför också behöver mycket goda tätningsegenskaper.

Andra krav på dörrarna var tillförlitlighet och minimalt underhållsbehov. Hangarportar ska vara säkra, enkla att använda och hjälpa till att hålla miljön ren.

Ökad säkerhet, minskade kostnader

De hangarportar som tillhandahålls av ASSA ABLOY Entrance Systems är robusta och tåliga nog att klara de extrema förhållandena som råder i gruvan, och hålla stilleståndstiderna till ett minimum. De ger en säker och bekväm arbetsmiljö, håller kritiska komponenter dammfria och säkerställer bättre förutsättningar för att reparera och serva lastbilarna. De minskar också handläggningstiderna för trasiga fordon.

Utvalda produkter

Läs mer om de produkter som används vid denna kundanläggning.

Hangarportar