Hangarport skyddar världens största flygplan

/global/scaled/5602x2437x15x44x1000x435/AAES-SE-case-studies-images-StratolaunchSystems-aviation-5616x3744px.jpg

När världens största flygplan behövde skyddas från de svåra förhållandena i Mojaveöknen, valdes en hangarport från ASSA ABLOY Entrance Systems för att klara jobbet.

Världens största flygplan, SpaceShipOne har ett vingspann på 116 m och dragkraft från sex jetmotorer från 747:or. Det är inrymt hos Stratolaunch Systems i Mojave Kalifornien. För att skydda flygplanet från omgivningen med dess fina damm och sand som skulle kunna påverka känslig luftfartselektronik, motorer och andra flygplanskomponenter, valde kunden en hangarportslösning från ASSA ABLOY Entrance Systems.

Ett effektivare alternativ

Den unika tätningen och låga värden för luftinfiltration gör vår ASSA ABLOY hangarport effektivare och mer lämpad för jobbet än en traditionell skjutport. Dessutom kräver den inte något rälssystem nedtill, som kan kan smutsas ned med sand och damm och som kräver regelbunden rengöring.

Bättre ventilation

Portarna måste vara stängda under normal drift för sekretess, åtkomst och kontroll av miljön. Anläggningen använder en kombination av frånluftsfläktar och avdunstningskylare för att förbättra inomhusklimatet och öka komforten för personalen under de heta ökensomrarna.

Fyra stora frånluftsfläktar byggdes in i hangarportsystemet för att ge luftväxling i markplanet, som ett komplement till fläktarna upptill på hangarens motsatta vägg.

Ökat dagsljus

Portsystemet ökar dagsljusinsläppet i hangaren med ljusgenomsläpplig duk. Det mjuka, diffuserade ljuset skapar en bättre arbetsmiljö för teknikerna och minskar belysningskostnaderna.

Utvalda produkter

Läs mer om de produkter som används vid denna kundanläggning.

Hangarportar