Skyhöga krav vid service av portar och grindar på Sveriges säkraste fastigheter

ASSA ABLOY Entrance Systems har tecknat serviceavtal med Specialfastigheter – som äger och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar. Lokal närhet, dygnet runt-jour, service av alla fabrikat samt att serviceteknikerna klarar alla säkerhetsprövningar var några av kraven.

Specialfastigheter är ett statligt bolag med inriktning mot säkerhetsfastigheter, verksamt från Ystad i söder till Haparanda i norr. Bland företagets hyresgäster finns Kriminalvården, Polisen, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Statens institutionsstyrelse.

Riksavtal på service
Lena Nibell är inköpssamordnare på Specialfastigheter Sverige AB.

– Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med höga säkerhetskrav i Sverige, där det föreligger ett nationellt säkerhetsintresse. Totalt har vi drygt 100 fastigheter, varav många är utrustade med portar och grindar. I vårt fastighetsbestånd ingår bland annat fängelser som Hall och Kumla, säger Lena Nibell och fortsätter:

– När det gäller service av portar och grindar har de lokalt ansvariga för våra fastigheter tidigare haft avtal med olika leverantörer. Från 2013 började vi teckna riksavtal på service, däribland med ASSA ABLOY. Upphandlingen som genomfördes förra året vann ASSA ABLOY i samtliga zoner och har därmed ensamt avtal på samtliga våra fastigheter.

Trygg och stabil partner
Med hög lokal närvaro erbjuder ASSA ABLOY Entrance Systems branschens mest kompletta och flexibla servicelösningar för portar och grindar. Totalt har företaget flera hundra servicetekniker över hela landet och man utför all slags service och reparation oavsett fabrikat.

– Vi hade många kriterier som måste uppfyllas vid vår upphandling. Först och främst att det var en trygg och stabil partner som kunde ta ett helhetsansvar. Viktigt var givetvis också närheten till våra olika fastigheter, som är mycket utspridda runt om i landet. Vi behöver kunna räkna med en snabb inställelsetid och att man har jour dygnet runt. Många av våra säkerhetsgrindar och säkerhetsportar är dessutom specialbyggda och vi behövde därför en servicepartner som kan ta sig an alla portar och grindar oavsett fabrikat och ålder, säger Lena Nibell.

Säkerhetsprövningar
Generellt är det höga säkerhetskrav på Specialfastigheters anläggningar och där det är förhöjd säkerhet måste samtlig berörd personal dessutom uppfylla de speciella säkerhetskrav som kunderna kräver, exempelvis registerkontroll (utdrag ur belastningsregister) samt SUA (säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal).

– Vårt samarbete med serviceorganisationen är jätteviktigt. Dels utför de löpande underhåll på utrustningen men även snabb felavhjälpning om något går sönder. Det är ju lite speciella miljöer på en del fastigheter, där det bland annat kan förekomma en del skadegörelse. Dessutom vill vi att ASSA ABLOY:s servicetekniker ska vara proaktiva och komma med förbättringsförslag på de portar och grindar vi har, säger Lena Nibell.

350 portar och grindar
Totalt omfattar avtalet cirka 350 portar och grindar på ett 80-tal fastigheter. Och många lösningar är kundunika.

– Efter att vi vunnit upphandlingen åkte vi runt till varje anläggning och inventerade alla portar och grindar, med fabrikat, typ, utförande och så vidare. Vi har sedan specificerat varje objekt och säkerställt att varje servicetekniker har tillgång till rätt reservdelar, säger Mikael Pettersson, Key Account Manager hos ASSA ABLOY Entrance Systems.

– Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med ASSA ABLOY och vid en intern utvärdering av deras underhållsarbete fick de 3,26 poäng i medelvärde på en 4-gradig skala och det var många som gav dem 4 i betyg. Det tycker vi är ett gott kvitto på att vi i ASSA ABLOY funnit en bra och trygg samarbetspartner, avslutar Lena Nibell.

Snabb inställelsetid, jour dygnet runt och en aktör som kan ta sig an alla typer av portar och grindar oavsett fabrikat och ålder. Det var några av kraven som Specialfastigheters Lena Nibell ställde vid upphandlingen av servicepartner. Här tillsammans med ASSA ABLOY:s Mikael Pettersson.

Utvalda lösningar

Läs mer om de lösningar och produkter som används vid denna kundanläggning.

Industriportar

Serviceavtal