Täby Centrum rustar för framtiden – storinvesterar i nya dörrmiljöer

/AAES/SE/case-studies/images/Assa%20T%c3%a4by%20C_2979.jpg

Höga servicekostnader och entréer från en mängd olika leverantörer. Så såg verkligheten ut för Täby Centrum så sent som 2017. Nu gör man tillsammans med ASSA ABLOY Entrance Systems en proaktiv investering för att kapa sina kostnader och göra gallerian så modern och besökarvänlig som det bara går.

– ASSA ABLOY är bäst när det gäller produkter, service och kunskap, konstaterar Lars Sacklén, Senior Technical Manager vid Täby Centrum.

Han har arbetat i fastighetsbolaget Unibail-Rodamco-Westfield, som äger Täby Centrum, i snart tjugo år. På den stora gallerian i norra Stockholm har han varit teknisk chef sedan 2017 – en bred roll han har stor erfarenhet av.

– Det handlar om att förvalta de fastigheter vi har och utveckla dem tekniskt. Samordningen mellan de olika tekniska projekt vi driver är en viktig faktor, och allt ska mynna ut i en högkvalitativ totalupplevelse för kunden och våra hyresgäster, säger han.

Fokus på framtiden
Nästan omgående när han påbörjade sin tjänst i Täby Centrum startade han upp ett stort underhållsprojekt med målet att byta ut entréer för att minska underhållskostnaderna.

– Det fanns en mängd olika varumärken på entréerna runt om i centrumet och i många fall var tekniken omodern och fyllde inte sin funktion fullt ut. Det resulterade i väldigt höga servicekostnader och dörrar som ofta stod still – vilket skapade stora problem i förvaltningen. Så vi tog beslutet att investera oss ur denna situation och skapa en riktig toppanläggning när det gäller entréer, säger Lars Sacklén.

Han tog kontakt med ASSA ABLOY Entrance Systems och påbörjade utbytet omgående.

– Vi ville ha en enhetlig anläggning och helst jobba med en leverantör av produkter och service. ASSA ABLOY har den bästa erfarenheten av den här tekniken så valet där var enkelt, säger Lars Sacklén.

Högt personflöde
Täby Centrum har ungefär 250 butiker och cirka 12,7 miljoner besökare per år. Det innebär att slitaget på entréerna är högt, framför allt när det gäller de slagdörrar och skjutdörrar som finns både i kundzonerna och de långa och många servicegångarna. Totalt finns det cirka 150 dörrmiljöer med automatik vara av cirka 90 stycken kommer från ASSA ABLOY. Målet för år 2020 är att samtliga ska vara ASSA ABLOY-dörrmiljöer – som också servas av ASSA ABLOY:s stora serviceorganisation.

– Det är det bästa sättet för mig att få bukt med vår negativa kostnadsutveckling på servicesidan. Det är lättare att investera sig ur problemet än att lägga på det som en löpande kostnad. Självklart kommer dörrarna fortfarande behöva service, men kostnaden blir en helt annan, säger Lars Sacklén.

Långt samarbete
Unibail-Rodamco-Westfield har samarbetat med ASSA ABLOY Entrance Systems under många år och förutom produkterna och serviceorganisationen lyfter Lars Sacklén bland annat den konstruktiva dialogen.

– Det har fungerat perfekt sedan ASSA ABLOY tog sig an det här. Vi har en ständigt pågående diskussion kring exempelvis teknik, sensorer, flöden och vad som är mest användbart i olika situationer. Vi får jättefin input kring vad som bör göras för att vi ska få en enhetlig och överlägsen funktion, och det är jag väldigt glad för. Alla jag har kontakt med på ASSA ABLOY är också på tå och svarar snabbt med kreativa infallsvinklar och finns på plats när jag behöver det.

Han ger ett konkret exempel:

– Vi hade ett problem med en tillgänglighetsanpassning vi inte kunde lösa själv. Då tog jag kontakt med ASSA ABLOY Entrance Systems som återkom direkt, och inom en vecka från första förfrågan hade jag presentation, anbud och förslag på bordet. Självklart beställde vi denna lösning och nu finns den med i vårt stora projekt med uppgraderingar som vi gör tillsammans med ASSA ABLOY.

Satsar på miljön
Förutom kapade servicekostnader och en bättre upplevelse för kunderna är projektet med uppgraderade dörrmiljöer också en del i en större miljösatsning – något som Täby Centrum har högt på agendan. Nyligen har man bland annat byggt en toppmodern anläggning i garaget för elbilar och på centrumets tak kommer det bli en ekologisk odling dit skolbarn kan komma på besök för en ökad förståelse för ekologi.

– Dessa projekt är väldigt viktiga för oss och våra entréer är definitivt en stor del i klimatsatsningen eftersom vi vill stänga ute onödigt drag och minska våra energiförluster.

– Våra entréer måste helt enkelt alltid fungera för att säkra miljöbesparingar. Samtidigt är de ju också det första kunden möter under ett besök i gallerian. Men jag känner mig väldigt trygg i samarbetet med ASSA ABLOY och vetskapen att vi snart kommer ha full kontroll på alla dörrmiljöer när det här utbytet är helt klart, avslutar Lars Sacklén.

Utvalda produkter

Läs mer om de produkter som används vid denna kundanläggning.

Automatiska dörrar