Hållbar lösning för automatiska dörrar för dagligvarukedja

/AAES/SE/case-studies/images/AAES-COM-about-us-news and media-2015-images-ica-kvantum-2000x1333.jpg

När butikskedjan ICA startade ett energisparprojekt i Göteborg, Sverige, valdes energieffektiva, automatiska karuselldörrar från ASSA ABLOY Entrance Systems.

ICA-koncernen inledde ett pilotprojekt i en av sina butiker, som ett led i sitt uppdrag att minska sina koldioxidutsläpp med 30 procent mellan 2006 och 2020. Målet var att minska energiförlusterna genom att använda energibesparande teknik genomgående i hela butiken.

Energieffektiva automatiska dörrar

Den energieffektiva högkapacitets karuselldörren ASSA ABLOY RD3L från ASSA ABLOY Entrance Systems, är viktig del av lösningen. Dörrens konstruktion ger separation mellan den inre och yttre miljön och förbättrad isolering förbättrar ytterligare energibesparingen.

Dörrarna stod för en tredjedel av den totala minskningen av energiförbrukningen

I detta pilotprojekt, lyckades ICA minska energiförbrukningen med cirka 35 procent, jämfört med en ICA-butik som var fem år äldre på den tiden. ASSA ABLOY Entrance Systems karuselldörrar bidrog med ungefär en tredjedel av denna energiminskning.Inomhusmiljön har också förbättrats på grund av en minskning av buller och avgaser från utsidan. Pilotprojektet var framgångsrikt och ICA uppskattade att koldioxidutsläppen kunde minskas med 30 procent, genom att man tillämpade dessa principer för minskad energiförbrukning vid byggandet av nya ICA-butiker.

Efter pilotprojektet har ASSA ABLOY Entrance Systems hjälpt ett flertal ICA butiker att skapa hållbara och energieffektiva entrélösningar.

Utvalda produkter

Läs mer om de produkter som används vid denna kundanläggning.

Automatiska dörrar