ASSA ABLOY renrumsportar (tidigare Albany)

ASSA ABLOY RR300 Clean snabbrullport
ASSA ABLOY RR300 Clean snabbrullport
ASSA ABLOY RR300 Clean snabbrullport
ASSA ABLOY RR300 Clean snabbrullport
ASSA ABLOY RR300 Clean snabbrullport
ASSA ABLOY RR300 Clean snabbrullport
ASSA ABLOY RR300 Clean snabbrullport
ASSA ABLOY RR300 Clean snabbrullport
ASSA ABLOY HS9020GAT snabbrullport
ASSA ABLOY HS9020GAT snabbrullport
ASSA ABLOY HS9030GAT snabbrullport
ASSA ABLOY HS9030GAT snabbrullport
ASSA ABLOY RR300 Clean snabbrullport
ASSA ABLOY RR300 Clean snabbrullport
ASSA ABLOY RR300 Clean snabbrullport
ASSA ABLOY RR300 Clean snabbrullport
ASSA ABLOY RR300 Clean snabbrullport
ASSA ABLOY RR300 Clean snabbrullport

Skydda mot drag, fukt, damm och smuts med ASSA ABLOY renrumsportar

Renrumsportar har en nästan lufttät tätning, vilket minimerar tryckfall och skyddar miljön mot drag, fukt, damm och smuts. Portarna överensstämmer med de internationella standarderna för renrum och är certifierade av Fraunhoferinstitutet. De är idealiska för renrumstillämpningar inom läkemedels-, kemi-, elektronik- och den mikromekaniska industrin.

Snabb öppnings- och stängningshastighet hjälper till att kontrollera luftväxlingen och minskar föroreningarna. Ett panikbrytsystem garanterar maximal säkerhet för personal och utrustning.

ASSA ABLOY HS9020GAT

ASSA ABLOY HS9020GAT erbjuder perfekt tätning och kräver mycket lite utrymme. Utomordentlig tillförlitlighet och problemfri drift garanteras av motorn som drivs av en frekvensomvandlare. Dess mjuka starter och stopp ökar avsevärt motorns livslängd. För att öka det naturliga ljusinsläppet kan portduken utrustas med fönster eller fönsterpaneler.

ASSA ABLOY HS9030GAT

ASSA ABLOY HS9030GAT är en kompakt lufttät port för medelstora tillämpningar. Med sin inbyggda motor är det den mest utrymmeseffektiva renrumsporten på marknaden. Hög driftshastighet och perfekt tätning minskar energiförbrukningen och kostnader för filtrering. För att öka det naturliga ljusinsläppet kan portduken utrustas med fönster eller fönsterpaneler.

ASSA ABLOY RR300 Clean

Tillverkningsprocesser i en kontrollerad miljö, till exempel renrum, är vanligt förekommande inom många branscher. Bland exemplen finns medicinteknik, läkemedelstillverkning, forskning, elektronikindustri, tillverkning av halvledare och rymdindustri. I renrum ställs strikta krav på alla komponenter som används. I dessa utrymmen är det mycket viktigt att produktionsställena hålls rena. Därför används industriportar som ett sätt att begränsa oönskade luftströmmar och okontrollerad tillförsel av luftburna partiklar. För denna tilllämpning används ASSA ABLOY RR300 Clean. Det här är den första port som har testats av Fraunhofer Institute med avseende på lämplighet för renrum.

 

BIM-objekt

Ladda ned ASSA ABLOY renrumsportar som BIM-objekt:
Teknisk beskrivning

ASSA ABLOY HS9020GAT

 • Medelstor, max 4000 × 4000 mm
 • För renrum eller lufttäta tillämpningar
 • Utförande i galvaniserat stål, rostfritt stål 304 finns som tillval
 • Gravitationsdrivsystem
 • Öppningshastighet upp till 1,2 m/s (Tillval: 2,0 m/s)

ASSA ABLOY HS9030GAT

 • Medelstor, max 3500 × 3500 mm
 • För renrum eller lufttäta tillämpningar
 • Utrymmessnål design
 • Utförande i galvaniserat stål, rostfritt stål 304 finns som tillval
 • Gravitationsdrivsystem
 • Öppningshastighet upp till 2,7 m/s

Konstruerad enligt UVV:s arbetsplatsdirektiv och de harmoniserade CE-riktlinjerna inklusive EN 13241-1.

Special:

 • Kan fås som självöppnande som tillval.
 • UPS-batteriet ger ström till manöversystemet i händelse av strömavbrott.
 • Inbyggt trafikljus i sidostolparna finns som tillval
 • Kontaktlös aktivering kan fås som tillval, vilket möjliggör snabb, hygienisk öppning med en enkel handrörelse
 • Styrsystemet ASSA ABLOY MCC kan utrustas med ett UPS-batteri för drift vid strömavbrott

ASSA ABLOY RR300 Clean

 • Medelstor, max 3500 × 3500 mm
 • För renrum eller lufttäta tillämpningar
 • Uppfyller internationella standarder och riktlinjer för renrumsinstallationer ienlighet med DIN EN ISO 14644-1 och GMP
 • Tillverkadav rostfritt stål V2A
 • Portblad av PVC med vitaförstärkningsband
 • Öppningshastighet upp till 2,0 m/s
Kontakta oss