ASSA ABLOY maskinskyddsportar (tidigare Albany)

ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 2000 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 2000 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 2000 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 2000 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 2000 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 2000 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport
ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsport

Hög hastighet och korta tidscykler i automatiserade processer med maskinskydd från ASSA ABLOY

När säkerhet, snabbhet och processintegration är utmaningen är smarta maskinskyddsportar lösningen. Hög hastighet och korta tidscykler. Automatiserad tillverkning och montering kräver avancerad teknik, processer och utrustning. ASSA ABLOY Entrance Systems levererar högpresterande snabbrullportar som är särskilt lämpade för sådana krävande förhållanden. Med både förstartad fotocell och fotocell i linje med porten är säkerhetsbrytare inbyggda i sidoramarna. Vår maskinskyddsport är branschens bästa säkerhetsbarriär. Porten kan integreras direkt i styrsystemen för den automatiserade maskinparken. När denna integration är klar kommer portens omfattande säkerhetsfunktioner uppfylla följande krav: PL d/Cat. PL e/Cat. 4 (EN ISO 130849-1) och SIL 3 (EN 62061).

ASSA ABLOY RP300

ASSA ABLOY RP300 maskinskyddsportar är kraftiga snabbrullportar avsedda för automatiserade processer och produktionslinjer i krävande miljöer. Byggda med ett minimalt antal delar är dessa maskinskyddsportar tillförlitliga, enkla att installera och kräver minimalt underhåll. ASSA ABLOY RP 300 maskinskyddsportar ger skydd åt personal som arbetar nära automatiserade tillverkningsprocesser. Säkerhetskonceptet för dessa roll-up-portar tillåter en kompakt installation på kort avstånd från de automatiserade maskinerna. De snabba öppnings- och stängningstiderna snabbar samtidigt upp produktflödet och ökar processproduktiviteten.

ASSA ABLOY RP2000

ASSA ABLOY RP2000 är säkra snabbrullportar för maskinskydd med en styv ridå av aluminiumlameller som ger största möjliga skydd från automatiserad maskinproduktion. Porten har utvecklats speciellt för robot- och lasersvetstillämpningar. ASSA ABLOY RP2000-serien har smarta konstruktionsdetaljer som förbättrar automatisering, garanterar säkerheten och hjälper till att uppfylla höga industristandarder. ASSA ABLOY RP2000 öppnar otroligt snabbt för att säkerställa korta tidscykler – upp till 5 portcykler per minut är möjliga. Den robusta konstruktionen klarar tuffa industrimiljöer och ger processäkerhet även efter ett stort antal cykler.

Teknisk beskrivning

ASSA ABLOY RP300 maskinskyddsport

 • Portens mått (mm) max 4000 × 3500 mm
 • Hastighet öppning/stängning: upp till max 2,4/1,8 m/s beroende på styrsystem
 • Antal cykler/minut max 1–5
 • Portduk: Beroende på tillämpning, är olika dukar och färger tillgängliga, från delvis genomskinlig PVC med färgade vertikala ränder till mycket styva tåliga material som skyddar mot gnistor. Anti-UV-svetsfönster som uppfyller EN 1598 finns även som tillval.
 • Sidoramarna är tillverkade av två aluminiumprofiler med inbyggda säkerhetsgränslägesbrytare som ansluter porten till maskinen. Fönsterytor möjliggör enkel övervakning av inbyggda säkerhetsgränslägesbrytare.
 • Säkerhetsgränslägesbrytare enligt EN ISO 13849-1 och EN 62061
 • Portarna överensstämmer med EN ISO 12100 och EN 1088
 • Styrsystem: Beroende på tillämpning finns styrsystem som erbjuder ett brett spektrum av hastigheter, strömförsörjning och säkerhetsalternativ. Port utan styrsystem kan levereras. UL-version som tillval.
 • Utrymmesbesparande utbyggnadsbox medger montering av gränssnittskort eller säkerhetsrelä för gränslägesbrytare.
 • Anslutning till maskin
 • Motoreffekt 0,75 kW
 • Skyddsklass IP 55
 • Nätanslutningar andra än styrsystemet, se tekniska datablad
 • Säkerhetsfunktioner: Elektrisk klämlist och fotocell i linje med porten och en förstartad fotocell som tillval
 • Porten är konstruerad enligt UVV:s arbetsplatsdirektiv och de harmoniserade CE-riktlinjerna inklusive EN 13241-1 och 98/37/EG.

Special:

 • Korta tidscykler, upp till 5 cykler per minut är möjlig
 • Porten kan monteras fristående på golvet med monteringsfästen som tillval.
 • Flexibel placering av växelmotorn så att den kan monteras på höger eller vänster sida av porten. Motorn kan lutas i 45° steg för enkel placering och installation
 • Självbärande: porten kan monteras direkt på golvet med fästen som tillval. Nivåjusterande fotskruvar gör att porten kan ställas på ojämna ytor.

För detaljerade tekniska data se beskrivning i särskilt datablad.

ASSA ABLOY RP2000 Maskinskyddsport

 • Portdimension max. 3500 mm x 3000 mm
 • Hastighet öppna/stäng: upp till max. 2,0 / 1,2 m/s
 • Cykeltal/minuter max.5 (högre cyklar på begäran)
 • Portduk: listerna är som standard tillverkade av anodiserad aluminium. De kan utrustas med fönster tillverkade av polykarbonat (250 x 40 mm) som tillval. Antal fönster beror på portbredd
 • Den självbärande sidokarmarna är tillverkade av stålprofiler
 • Gränslägesbrytare enligt PL d/cat. 3 och PL e/cat. 4 (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061)
 • Portarna anpassade efter EN ISO 12100, EN ISO 14119 och EN 953
 • Styrsystem: ASSA ABLOY MCC frekvenskontroll
 • Anslutning till maskinen
 • Motoreffekt 1,1 KW
 • Skydd IP 55
 • Säkerhetsfunktioner: Förlöpande säkerhets fotocell, portlinje fotocell som tillval
 • Porten är konstruerad enligt UVV-regelverk och de harmoniserade CE-riktlinjerna inklusive EN 13241-1 

För särskilt detaljerade tekniska data med specialuppgifter se beskrivning i specialdatabladet.

Kontakta oss