Maximal snabbhet, isolering och effektivitet

Kompromissa aldrig – välj ASSA ABLOY RR5000

Ultimat snabbhet och isolering  

För att hjälpa er att uppfylla ökade driftkrav erbjuder ASSA ABLOY RR5000 det ultimata inom snabbhet, isolering och effektivitet. Det är en portlösning som kombinerar hastigheten hos en snabbrullport med den överlägsna termiska prestandan hos en takskjutport. Så du aldrig behöver kompromissa.

En ny port för nya krav

När det gäller industriella, kommersiella och säkra miljöer vet du att portar spelar en avgörande roll för att hålla verksamheten säker, stabil och produktiv. Men i takt med att företag blir allt mer pressade att förbättra byggnadens prestanda och energieffektivitet krävs en ny typ av port för att möta en ny kravnivå.

Ökad termisk separation

Med hela 50 millimeters isolering ger ASSA ABLOY RR5000 maximal termisk separation med minimal energiförlust utan uppkomst av kondens. Den snabba öppningshastigheten på upp till 2,2 m/s hjälper till att upprätthålla den termiska prestandan och säkerställer ett smidigt trafikflöde. Samtidigt gör både de isolerade panelerna och sidoramarna att inomhusklimatet blir helt stabilt.

Bättre byggnadsprestanda

Effektivitet är en växande utmaning för stora, energislukande anläggningar. Därför har ASSA ABLOY RR5000 utformats för att uppfylla strikta miljöregler för byggnader. Faktum är att den erbjuder det överlägset lägsta U-värdet i sin klass med 1,28 W/m²K. EN12428*. På så sätt kan ni bidra till att minska koldioxidutsläppen, optimera energieffektiviteten och spara in på driftskostnaderna.

*Beräkningen baserad på en 5x4,7 m ASSA ABLOY RR5000 

Minskat underhåll

I takt med att verksamheten blir mer krävande blir även minskat underhåll en viktig prioritering. För att stödja detta är ASSA ABLOY RR5000 försedd med en enkel V-drivekonstruktion med färre komponenter. Detta möjliggör enkelt underhåll och förhindrar att panelerna vidrör varandra under drift. Och gör porten snabb, tyst och mindre känslig för slitage.

ASSA ABLOY RR5000 i korthet:

  • Heltäckande 50 mm isolering 
  • Maximal termisk separation 
  • Minimal energiförlust 
  • Öppningshastigheter på upp till 2,2 m/s 
  • Isolerade paneler och sidoramar 
  • Lägsta U-värdet i sin klass 
  • Enkel V-drivekonstruktion
Kontakta oss