ASSA ABLOY universell vertikal dukvikport (tidigare Megadoor)

ASSA ABLOY VL3116 vertikal dukvikport vid RDM, Rotterdam Holland
ASSA ABLOY VL3116 vertikal dukvikport vid RDM, Rotterdam Holland
ASSA ABLOY VL3116 vertikal dukvikport vid RDM, Rotterdam Holland
ASSA ABLOY VL3116 vertikal dukvikport vid RDM, Rotterdam Holland
ASSA ABLOY VL3110 vertikal dukvikport vid avfalls- och återvinningsanläggning
ASSA ABLOY VL3110 vertikal dukvikport vid avfalls- och återvinningsanläggning
ASSA ABLOY VL3110 vertikal dukvikport
ASSA ABLOY VL3110 vertikal dukvikport
ASSA ABLOY VL3116 vertikal dukvikport vid Ilmuiden Breman, Holland
ASSA ABLOY VL3116 vertikal dukvikport vid Ilmuiden Breman, Holland
ASSA ABLOY VL3116 vertikal dukvikport vid RDM, Rotterdam Holland
ASSA ABLOY VL3116 vertikal dukvikport vid RDM, Rotterdam Holland
Den hållbara, tillförlitliga och tätslutande vertikala dukvikporten ASSA ABLOY VL3116
Den hållbara, tillförlitliga och tätslutande vertikala dukvikporten ASSA ABLOY VL3116
ASSA ABLOY VL3190 vertikal dukvikport
ASSA ABLOY VL3190 vertikal dukvikport

De hållbara, tillförlitliga och tätslutande ASSA ABLOY VL3110, ASSA ABLOY VL3116 och ASSA ABLOY VL3190 vertikalportar för medelstora och stora öppningar

ASSA ABLOY VL3110, VL3116 och ASSA ABLOY VL3190 vertikala dukvikportar har utformats särskilt för att klara kraven på hållbarhet, täthet, tillförlitlighet och minimalt underhållsbehov för den tunga industrin. De är lämpliga för stålverk, avfalls- och återvinningsanläggningar och alla sektorer som arbetar i tuffa miljöer och kraftiga vindar.

ASSA ABLOY VL3110 vertikalport

ASSA ABLOY VL3110 är en port för medelstora öppningar, upp till 8 m bredd och 12 m höjd, i industrimiljöer där dörrarna utsätts för fukt, kyla, höga vindlaster eller damm. För extremt krävande miljöer finns ASSA ABLOY VL3110 i ett extra korrosionsskyddat utförande.

För att klara öppningar som utsätts för intensiv trafik finns ASSA ABLOY VL3110 i en höghastighetsversion.

ASSA ABLOY VL3110 kan enkelt monteras invändigt eller utvändigt på byggnaden. För att underlätta anpassning till byggnaden finns även en självbärande konstruktion. ASSA ABLOY VL3110 kan också levereras med extra sidobeslag om den befintliga monteringsytan är inte lämplig för sidostyrningen. Maskinlådan kan skyddas med olika beklädnadslösningar.

ASSA ABLOY VL3116 vertikalport

ASSA ABLOY VL3116 vertikal dukvikport är avsedd för stora öppningar, höga vindlaster och svåra förhållanden. Den unika designen och konstruktionen är väl beprövad i marina miljöer och erbjuder hög tillförlitlighet och kräver minimalt underhåll. Varje port är individuellt utformad för att uppfylla era tillämpningskrav.

ASSA ABLOY VL3190 vertikal dukvikport

ASSA ABLOY VL3190 vertikala dukvikportar är det perfekta valet för extra stora infarter till gruvor. De erbjuder snabb, säker och tillförlitlig drift under alla förhållanden. Med deras blygsamma utrymmesbehov erbjuder de en designflexibilitet som för så gott som alla portdimensioner. Tack vare deras utmärkta lufttäthet och motståndskraft mot kraftiga vindar, minimerar ASSA ABLOY VL3190 vertikala dukvikportar värmeförlusterna och ger en bärkraftig arbetsmiljö för krävande uppgifter.

BIM objects

Download these products as BIM objects here:
Teknisk beskrivning

ASSA ABLOY VL3110 vertikalport

 • Maxstorlek (B/H) [1]: 8000 × 12000 mm
 • Dörrbladstjocklek: 100 mm
 • Material för styrskenor: aluminium
 • Fönsterpaneler: valfria
 • Vindlastmotstånd [2]: 0,45–1,6 kPa beroende på storlek; (Differenstryckklass 3–5, EN 12424)
 • Ljuddämpning (standard): 15 dB Rw (ISO 717)
 • Vattentäthet EN 12425: klass 3
 • Luftgenomsläpplighet EN 12426: klass 2
 • Värmetransmission, EN 12428: Beroende på portens storlek, specifika uppgifter på begäran
 • Normal öppningshastighet: 0,2–0,3 m/s
 • Ökad öppningshastighet: 0,4–0,6 m/s
 • Driftsmiljö, temperatur: -35° C till +70° C


[1] Andra storlekar tillgängliga på begäran
[2] Högre vindklassificering på begäran

ASSA ABLOYVL3116 vertikalport

 • Maxstorlek (B × H) [1]: 14000 × 16000 mm
 • Dörrbladstjocklek: 160 mm
 • Material för styrskenor: aluminium
 • Fönsterpaneler: valfria
 • Vindlastmotstånd [2]: 0,7–1,6 kPa beroende på storlek; (Differenstryckklass 3–5, EN 12424)
 • Ljuddämpning (standard): 15 dB Rw (ISO 717)
 • Vattentäthet EN 13241: klass 3
 • Luftgenomsläpplighet EN 12426: klass 2
 • Värmetransmission, EN 12428: beroende på portstorlek, specifika data på begäran
 • Normal öppningshastighet: 0,2–0,3 m/s
 • Ökad öppningshastighet: 0,4–0,6 m/s
 • Driftsmiljö, temperatur: -35° C till +70° C

[1] Andra storlekar tillgängliga på begäran
[2] Högre vindklassificering på begäran

ASSA ABLOYVL3190 vertikal dukvikport

 • Maxstorlek (B × H) [1]: 19000 × 20000 mm
 • Dörrbladstjocklek: 290 mm
 • Material för styrskenor: aluminium
 • Fönsterpaneler: valfritt
 • Vindlastmotstånd (differenstryck): klarar nästan alla vindlaster genom att variera storleken och avståndet mellan de mellanliggande sektionerna
 • Ljuddämpning (standard): 15 dB Rw (ISO 717)
 • Vattentäthet EN 13241: klass 3
 • Luftgenomsläpplighet EN 12426: klass 2
 • Värmetransmission, EN 12428: beroende på portstorlek, specifika data på begäran
 • Normal öppningshastighet: 0,2–0,3 m/s
 • Driftsmiljö, temperatur: -35° C till +70° C
Kontakta oss