ASSA ABLOY DL6120ST Stepdock inside

Öka effektiviteten och säkerheten i dockningsprocessen med ASSA ABLOY Stepdock inside

Vi är stolta över att kunna erbjuda ASSA ABLOY DL6120ST Stepdock inside, en dockningsstation utvecklad för att låta en lastbil docka till en lastkaj med stängda bakdörrar. När den har backat till rätt läge, med en uppblåst vädertätning, kan lastbilens bakdörrar öppnas på ett säkert sätt.

Dockning först och öppning av portar senare ger ett antal fördelar. Det ökar inte bara effektiviteten och säkerheten, det bidrar också till att eliminera köld- och värmebryggor och sparar energi samtidigt som den förbättrar hygienen och arbetsförhållandena.

Dina fördelar i korthet

 • Optimera dina docknings- och lastningsprocesser 
 • Eliminera köld- och värmebryggor och spara energi 
 • Förbättra arbetsförhållanden och hygiennivåer 
 • Öka människors och varors säkerhet och trygghet

För logistikföretag, lager och produktionsanläggningar är en lastkaj hjärtat i verksamheten. Stora fordon, tung utrustning och människor är i ständig rörelse, vilket gör potentiella risker och värmeförluster betydande. I denna hektiska högriskmiljö är säkerhet och effektivitet av största vikt och ASSA ABLOY DL6120ST Stepdock inside hjälper dig att uppfylla dessa krav.  

Det är den perfekta lösningen för olika tillämpningar, bland annat:

 • Hygienisk transport när säkerheten står i fokus
 • Livsmedelslogistik som kräver en obruten kylkedja
 • Containertransport med tulländamål
 • När det är stort fokus på stöldförebyggande åtgärder

Ditt kompletta insides-dockningssystem

DL6120ST Stepdock inside består av flera produkter och komponenter som tillsammans bildar ett komplett insides-dockningssystem:

 • Ankomst och parkeringsguider
 • Justerbara buffertar
 • Uppblåsbara vädertätningar
 • ISO-lastningspaneler
 • Skjutportar
 • Lastbryggor
 • Styrskåp
 • Externa styrskåp med spiralkabel
 • Hållare för lastbilsdörrar
Kontakta oss