ASSA ABLOY lastbryggor (tidigare Crawford)

Lastbryggan överbryggar gapet för att säkerställa en smidig och säker överföring av gods mellan fordon och lastkaj. Manuella flyttbara och automatiska bryggor som passar er anläggning och som kan ta emot olika typer av fordon och annan utrustning.