Dockningsportar

 ASSA ABLOY OH1024P är en takskjutport som är perfekt för distributions- och logistikapplikationer.

ASSA ABLOY OH1042P för dockning kan styras elektriskt med en drivenhet som ger mjuka start och stopp, vilket gör att porten öppnas och stängs smidigt och tillförlitligt. Den styrs enkelt från ett styrskåp varifrån även andra installerade dockningsprodukter från ASSA ABLOY styrs.

ASSA ABLOY OH1042P är en takskjutport som inte gör avkall på den välkända ASSA ABLOY-kvaliteten.  Dessutom är den utformad för att uppfylla alla drift- och säkerhetskrav i EU-direktiven och de standarder som utfärdats av Europeiska standardiseringskommissionen, CEN.

BIM objects

Environmental Product Declaration

Download these products as BIM objects here: Available for this product download here:

 

Teknisk beskrivning

ASSA ABLOY OH1042P takskjutport

  • Standardstorlek upp till (B × H) [1]: 8000 × 6000 mm
  • Paneltjocklek: 42 mm
  • Fönster/gångdörr/åtkomst och automatik: Tillval
  • Vindlast, EN 12424 [2]: Klass 3 W < 4250, klass 2 W > 4250
  • Värmepermeabilitet, EN 12428 [3]
  • Port med hela paneler (stål): 1,0 W/(m2K)
  • Port med hela paneler (aluminium): 1,1 W/(m2K)
  • Vattengenomsläpplighet, EN 12425 [4]: Klass 3
  • Luftgenomsläpplighet, EN 12426 [4]: Klass 3

[1] Andra storlekar på begäran
[2] Med eller utan gångdörr. Högre vindlastklassificering på begäran
[3] Portstorlek 4000 × 4000 mm
[4] Med eller utan gångdörr

Kontakta oss