ASSA ABLOY dockningsutrustning (tidigare Crawford)

Rätt dockningsutrustning är nyckeln till effektiv och säker hantering av varor. Bryggor, vädertätningar, lasthus och andra tillbehör gör lastning och lossning smidigare och mer hållbar.