ASSA ABLOY Pass

Kundmottagning i dagens värld
Det är utmanande tider för de flesta företagare. Säkerhet på offentliga platser är viktigare än någonsin. Och med nya bestämmelser om tillåten personkapacitet och krav på social distansering kan det bli en kostsam och frustrerande upplevelse att tillse att ditt företag uppfyller kraven.

För att hjälpa dig att bättre navigera genom ändrade spelregler har vi utvecklat ASSA ABLOY Pass (personåtkomst, trygghet och säkerhet). Du får en flexibel programvarubaserad sensorlösning som integreras med dina befintliga automatiska entréer och som räknar antalet personer som går in och ut ur verksamheten samtidigt som den visar den aktuella beläggningen i realtid.

Flera alternativ som passar företagets behov
ASSA ABLOY Pass kräver OMS BLE-maskinvara tillsammans med en snabb plug and play-programvara för din befintliga skjutdörrslösning, eller via en moderniseringsuppdatering om du har en äldre dörr eller en av ett annat varumärke. Den ger snabb och enkel åtkomst via bluetooth till vår mobilapp (ASSA ABLOY Sliding Door Manager) som ger enkel tillgång till alla data och funktioner direkt i handen. Du kommer alltid att ha koll på det aktuella antalet besökare i realtid så att du kan agera därefter.

Med ASSA ABLOY Pass kan du dra nytta av:  

  • Enkel integrering i företagets befintliga infrastruktur – enkel uppdatering till den senaste automatiska entrétekniken och de senaste innovationsstandarderna
  • En bluetooth-aktiverad mobilapp för att på distans ändra inställningen för entrén och räkna antalet personer som går in i och ut ur lokalerna
  • Beläggningsdata på skärmen eller via appen – visar hur många personer som finns butiken vid varje tidpunkt

Ökad kontroll och säkerhet över verksamheten
Med ASSA ABLOY Pass får du ett användarvänligt, flexibelt och kostnadseffektivt verktyg som hjälper företaget att bättre hantera föränderliga säkerhetsåtgärder. Genom noggrann personräkning och kontroll kan du ge dina kunder tydlig information om när de kan komma in i lokalerna. Och med enkla anpassningsbara tilläggsfunktioner kan du få tillgång till ytterligare insikter och maskinvara – vilket ökar dina kunders, ditt företags och din personals trygghet och säkerhet.

 

Vill du veta mer om våra lösningar för besöksräkning? Skicka ett mail till oss så kontaktar vi dig omgående! Du kan också vända dig direkt till en av våra lokala experter på automatiska dörrar på just din ort. 

Kontakta oss