ASSA ABLOY kompakt slagdörrsautomatik (tidigare Besam/Entrematic)

ASSA ABLOY SW150 kompakt slagdörrsautomatik
ASSA ABLOY SW150 kompakt slagdörrsautomatik
ASSA ABLOY SW150 kompakt slagdörrsautomatik
ASSA ABLOY SW150 kompakt slagdörrsautomatik
ASSA ABLOY SW300
ASSA ABLOY SW300
ASSA ABLOY SW300 kompakt slagdörrsautomatik i sjukhusmiljö
ASSA ABLOY SW300 kompakt slagdörrsautomatik i sjukhusmiljö
ASSA ABLOY kompakt dörrsautomatik
ASSA ABLOY kompakt dörrsautomatik
ASSA ABLOY komapkt slagdörrsautomatik
ASSA ABLOY komapkt slagdörrsautomatik

ASSA ABLOY SW300 och SW150 kompakt och kraftfull slagdörrsautomatik

ASSA ABLOY SW300 slagdörrsautomatik

ASSA ABLOY SW300 är en intelligent och kraftfull elektromekanisk slagdörrsautomatik med en attraktiv 70 mm design. Den har tyst drift och är det perfekta valet för tillämpningar med höga krav på skonsam och mjuk gång i kombination med styrka och höga trafikflöden. Den kompenserar för undertryck och vindlast men är ändå lätt att öppna manuellt. Det är det perfekta valet för entréer med höga trafikflöden inom vård, boende, kontor och offentliga miljöer där både låg ljudnivå och lättillgänglighet är viktiga.

ASSA ABLOY SW300 har en unik dubbelverkande lösning med panikbrytfunktion i båda riktningarna med automatisk återställning. Inbyggd batteribackup och övervakning som tillval säkerställer driften även när strömmen bryts, medan en intelligent låsfunktion ökar säkerheten.

ASSA ABLOY SW300 är lämplig för tillämpningar som: energibesparande och tunga inre och yttre entréer, enkel- och pardörrar, tryckande och dragande tillämpningar, branddörrar, utrymningsvägar med panikbrytfunktion i båda riktningarna med automatisk återställning, och rökevakuering via omvänd funktion.

Säkerhetsöverensstämmelse

ASSA ABLOY SW300 uppfyller kraven enligt EN 1634-1, DIN 18263-4, EN 16005 och EN 1158.

ASSA ABLOY SW150 slagdörrsautomatik

ASSA ABLOY SW150 är en intelligent, elektromekanisk slagdörröppnare för krävande tillämpningar utan fjäder. Det erbjuder en estetisk 70 mm hög design och dess tysta drift är imponerande, trots dess fantastiska förmåga att hantera tunga dörrar. [Styles] SW150 är det perfekta valet för tillämpningar med höga krav på skonsam och mjuk gång i kombination med styrka och höga trafikflöden och där stängningsfjäder inte är en förutsättning.

Inbyggd batteribackup och övervakning som tillval säkerställer driften även när strömmen bryts, medan en intelligent låsfunktion ökar säkerheten.

ASSA ABLOY SW150 är lämplig för tillämpningar där stor kraft med låg energiförbrukning krävs, inre och yttre entréer, enkel- och pardörrar och tryckande och dragande tillämpningar.

Säkerhetsöverensstämmelse

ASSA ABLOY SW150 dörrautomatik uppfyller kraven enligt SS:EN16 005:2012.

Byggvarubedömningen

ASSA ABLOY SW300 är bedömd och accepteras av Byggvarubedömningen.
BVD-id: 53371

 


BIM-objekt

Miljövarudeklaration

Ladda ned dessa produkter som BIM-objekt här: Finns för denna produkt för nedladdning här:

 
Teknisk beskrivning

ASSA ABLOY SW300

 • Strömförsörjning: 100–240 V AC, +10/-15 %, 50/60 Hz, nätsäkring max 10A (bygginstallation)
 • Strömförbrukning: 300 W
 • Manöverspänning: 24 V DC, max 700 mA
 • Övervakad batteribackupenehet: 24 V DC
 • Elektromekanisk låsanslutning: 12 V DC, max 1200 mA eller 24 V DC, max 600 mA
 • Omgivningstemperatur: -20° C till + 45° C
 • Relativ fuktighet (icke-kondenserande) 95 %
 • Rekommenderad max dörrvikt och tröghet för dörrbredd J: PUSH = 140 kgm² och PULL = 80 kgm²
 • Skyddsklass IP20
 • Inbyggd koordinatorenhet för brandklassade pardörrar

ASSA ABLOY SW150

 

 • Strömförsörjning: 100–240 V AC, +10/-15 %, 50/60 Hz, nätsäkring max 10A (bygginstallation)
 • Strömförbrukning: 300 W
 • Manöverspänning: 24 V DC, max 700 mA
 • Övervakad batteribackupenehet: 24 V DC
 • Elektromekanisk låsanslutning: 12 V DC, max 1200 mA eller 24 V DC, max 600 mA
 • Omgivningstemperatur: -20° C till + 45° C
 • Relativ fuktighet (icke-kondenserande) 95 %
 • Rekommenderad max dörrvikt och tröghet för dörrbredd J: PUSH = 70 kgm², PULL = 40 kgm²
 • Skyddsklass IP20
Kontakta oss