Hur våra dörrar gör din byggnad mer hållbar

Hållbarhet är en prioritet för all modern industri – i synnerhet byggsektorn

Varför är det viktigt att bygga hållbart?

Byggsektorn står för 39 procent av världens koldioxidutsläpp, enligt World Green Building Councils Global Status Report 2017. Som en jämförelse utgör det nästan dubbla mängden CO² som produceras av transportsektorn (22 procent).

Ett stabilt inomhusklimat är viktigt av många orsaker. Till att börja med tillbringar människor i snitt upp till 90 procent av sina liv inomhus . Därför är hälsa och produktivitet liksom trivseln för medarbetare, kunder och patienter beroende av ett behagligt inomhusklimat.

Men 71 procent av energiförbrukningen i byggnader går till uppvärmning och kylning av inomhusytor. Varje gång klimatet störs av externa väderförhållanden måste värme- och kylsystem arbeta övertid för att korrigera det.

Därför är det klokt både ur finansiellt och etiskt perspektiv att anta en hållbar strategi.

Hur förbättrar automatiska dörrar hållbarheten?

När en dörr sparar energi, sparar hela byggnaden energi – ett faktum som ofta glöms bort.

Dörrar och fönster utgör uppenbara sårbarheter när det handlar om att upprätthålla inomhusklimatet – de är tunnare än väggarna och tillåter utomhusluften att tränga in när de står öppna. Medan fönstren vanligen är stängda måste dörrarna öppnas och stängas flera gånger om dagen för att byggnaden ska fungera.

Automatiska dörrar är snabbare, smartare och mer lämpade för intensiv gångtrafik än konventionella dörrar. Automatiska dörrar är därför en nödvändighet för hållbara, kommersiella byggnader och hjälper till att minimera värmeförluster, luftläckage och luftinfiltration.

Varför är ASSA ABLOY väl rustat för att förbättra hållbarheten?

ASSA ABLOY har ett omfattande sortiment av automatiska slagdörrar, skjutdörrar och karuselldörrar som hjälper till att minska kostnaderna och energiförbrukningen i kommersiella byggnader. Våra dörrar erbjuder störst värde för tre olika typer av byggnader – butiker, sjukvård och privata kommersiella byggnader (som kontor och hotell).

Karuselldörrar är den mest hållbara entrélösningen för gångtrafik – de är idealiska för klimatkontroll och eliminerar drag. De står alltid öppna för människor, men är stängda för elementen.

Slagdörrar ger bekväm passage för rörelsehindrade och utgör dessutom en utrymmesbesparande lösning. De kan manövreras av sensorer eller med armbågskontakt så att de bara öppnas vid behov.

Skjutdörrar ger snabb, tyst åtkomst – antingen som enkeldörr eller vestibullösning (dubbel). Vestibuler utgör en "buffertzon" som minimerar drag och luftläckage, oavsett väder.

Våra intelligenta lösningar erbjuder en mängd fördelar för dina byggprojekt. ASSA ABLOY:s automatiska dörrar kan:

  • Minimera energiförlusten
  • Förbättra inomhusluften
  • Öka dagsljusinsläppet
  • Styra luftcirkulationen
  • Optimera varje byggnads övergripande energiprestanda

Regelefterlevnad och miljödeklarationer

ASSA ABLOY är en av en handfull företagspartners till World Green Building Council – ett åtagande vi är enormt stolta för. Vi har också en av världens största samlingar av miljödeklarationer (EPD:er), som ger beslutsfattare insyn i varje produkts livscykel.

Prestandan hos ASSA ABLOY:s automatiska dörrar över hela världen bidrar till miljöklassificeringar för byggnader, inklusive BREEAM, LEED, HQE, DNGB, nZEB och Greenstar.

Med vårt åtagande för högkvalitativ service, säkerställer ASSA ABLOY hållbarheten under varje produkts hela livscykel. Regelbunden service och produktunderhåll upprätthåller energisparegenskaperna, samtidigt som det främjar säker drift med välunderhållet material, något som resulterar i minskat behov av byte av dörrar, minimerad stilleståndstid samt minskade långsiktiga kostnader.