Nyheter

Välkommen till vårt arkiv med nyheter och uppdateringar om vårt kompletta sortiment av automatiska entrélösningar.

Nyheter från ASSA ABLOY Entrance Systems Sverige

Därför samarbetar World Green Building Council med ASSA ABLOY

ASSA ABLOY är utsedd av World Green Building Council (WorldGBC) till att vara European Regional Partner. Varför då? WorldGBC har en övertygelse om att gröna byggnader – som reducerar eller helt tar bort negativa effekter på klimatet och miljön - är nödvändiga för att skapa en bättre och mer hållbar framtid.

Arkitektutbildningar för att höja kunskapsnivån om entré- och portlösningar

Lunchutbildningar för föreskrivare för att höja kunskapsnivån om val av rätt dörr samt enklare BIM-objekt. Det var i korthet vad Christoffer Sundberg på White Arkitekter föreslog i sin motivering i frågetävlingen som vi anordnade i samband med julluncherna för arkitekter i December 2016. De tävlande skulle motivera hur vi på ASSA ABLOY Entrance Systems kan hjälpa arkitekter och föreskrivare i sin vardag. Läs mer nedan om hur vi kommer att realisera dessa förslag framöver.

BREEAM Outstanding-certifierad kontorsbyggnad i Stockholm

För att uppfylla miljökraven för BREEAM Outstanding, vilket är den högsta certifieringsnivån, tvingades NCC att välja byggmaterial med stor omsorg, och endast arbeta med leverantörer som kunde leva upp till de högt satta miljökraven. NCC utmanade ASSA ABLOY Entrance Systems att leverera bästa möjliga entrélösningar för att minimera energiförbrukningen i den nya byggnaden på Torsplan 2 i Stockholm.

Digitalisering och e-handelns inverkan på logistikflöden av varor och gods

Internet har förändrat hela vår livsstil; hur vi bor, arbetar men också hur vi konsumerar. En stor del av handeln sker på nätet. 58,1 miljarder kronor* förväntas svensk e-handel att omsätta årligen. E-handel är en stor utmaning för logistik- och transportföretag, men genererar också oerhörda möjligheter.

Årets julluncher för arkitekter i Stockholm, Göteborg och Malmö

Idag är det äntligen dags för den första i raden av julluncher 2016 för arkitekter och föreskrivare. Vi på ASSA ABLOY Entrance Systems är glada över att denna 30-åriga tradition lever kvar. Under kommande två veckor, kommer vi att träffa ca 2000 arkitekter och föreskrivare på julluncher i Stockholm, Göteborg och Malmö.

36-42 of 60

9 pages

... 6 7 8 9