Topp tio – att tänka på vid design av entré med automatisk slagdörr

/AAES/SE/News/swingers.jpg

En slagdörr fungerar utmärkt för både nyinstallation och utbyte och har bland annat fördelen att den tar upp minimalt utrymme samtidigt som den ger maximal öppningsbredd. Men vid design av en entré med en automatisk slagdörr finns det ett antal punkter man alltid bör ta hänsyn till. Här listar vi topp tio!

Vem ska använda dörren? Vem som i huvudsak ska använda en automatisk dörr påverkar kraven på både funktionalitet och personsäkerhet. Personsäkerhetsdelen finns reglerad i den styrande normen SS EN 16005:2012. I miljöer med hög andel barn, äldre eller människor med särskilda behov ökar kraven på personsäkerhet. Kanske vill man också att dörren ska öppna och stänga med hög hastighet – vilket ytterligare påverkar hur dörrbladets rörelse ska säkras av.

Montagesida? En modern slagdörrsautomatik med bra prestanda placeras antingen på gångjärns- eller anslagssidan av en dörr om dörrmiljöns utformning tillåter detta. Vid ytterdörrar är valet av placering given då automatiken i normalfallet inte placeras utomhus. Men inomhus har man ett val att göra. Montage av automatik på anslagssidan av dörren, så kallad tryckande applikation, ger en driftsmässigt bra lösning tillsammans med ett ledat armsystem. Väljer man istället ett så kallat dragande montage kombinerar man detta med en dragarm och en glidskena på dörrbladet.

Förstärkning i vägg? En dörrautomatiks funktionalitet och framtida servicebehov beror till stor del på dess initiala montage samt infästning. Säkerställ därför att infästningsytan för både maskin och armsystem utförs förstärkt enligt tillverkarens anvisningar och då givetvis på rätt sida av väggen.

Kanalisation? En modern personsäker och energibesparande dörrautomatiklösning kräver en rad kabelanslutningar. För dolt installerat kablage behövs fördragen kanalisation i vägg, dörrblad och parti samt dolda karmöverföringar. Utformningen av kanalisationen ska ske enligt tillverkarens anvisningar och man bör även inkludera impulsgivare, exempelvis armbågskontakter, i kanalisationen. Antalet dolda karmöverföringar påverkas av valet av elmekanisk låsbeslagning samt användandet av närvarosensorer. 

Utrymmeskrav? Här finns flera faktorer att ta hänsyn till. Maskinen ska få plats på dörrens karm eller ovanstycke. Därutöver behövs en viss mån höjdledes för inpassning av lämpligt armsystem. Säkerställ också att automatiken får plats sidledes och då framför allt vid pardörrar. När det gäller utformning eller val av dörrblad är det viktigt att det finns tillräckligt med plats för både närvarosensor och infästning av armsystem. Delning av pardörr bör ske så att eventuell närvarosensor får plats på passivt dörrblad. Undvik gärna smala pardörrar där det passiva dörrbladet blir smalare än 500 millimeter – det kan bli ont om plats för armsystem och närvarosensorer. 

Dörrbladsbredd och vikt? Detta är troligtvis den första frågan en automatikleverantör ställer. Bredden och vikten i kombination är det som tillsammans med miljön avgör vilken prestanda maskinen behöver ha.

Brandkrav? Ska denna automatiska dörr sitta i en brandcellsgräns eller har dörren utrymningskrav på sig? Dessa parametrar är extra viktiga att ha koll på och de avgör vilken automatik som ska användas. Det blir extra viktigt vid pardörrar då brandkrav medför krav på en koordinerad stängning av dörrbladen som även ska säkerställas vid strömlöst läge. Man kan även behöva konfigurera systemet så att eventuell radar och närvaroimpuls fungerar med kravbilden.

Styrning och funktionalitet? Hur vill man att den automatiska dörren ska fungera? Ska automatisk öppning ske endast via tryckknapp eller ska dörren öppna automatiskt via radarimpuls för förbättrat flöde? Ska dörrpartiet stå uppställt och stänga vid brandlarm? Att ha funktionsbilden klar för sig tidigt underlättar utformningen av systemet.

Dörrstopp? I princip alla entrédörrar i fasad kräver att ett dörrstopp används för att slagdörren inte ska blåsa eller kastas upp och orsaka skada på maskin och fasad. Ska ett externt dörrstopp användas eller finns funktionaliteten i automatiksystemet?

Framtida service? All dörrautomatik ska enligt Maskindirektivet (MD2006/42/EC) ha ett påvisat underhåll som utförs enligt givna direktiv. Säkerställ att de dörrlösningar ni skapar kan underhållas av en etablerad partner.