Topp tio – att tänka på vid design av entré med automatisk skjutdörr

/AAES/SE/News/skjutdorrar_topptio.jpg

Automatiska skjutdörrar är särskilt lämpade för entréer och inomhuspartier med stort flöde av persontrafik. Men vid design av en entré med en automatisk skjutdörr finns det ett antal punkter man alltid bör ta hänsyn till. Här listar vi topp tio!

Vem ska använda dörren? Vem som i huvudsak ska använda en automatisk dörr påverkar kraven på både funktionalitet och personsäkerhet. Personsäkerhetsdelen finns reglerad i den styrande normen SS EN 16005:2012. I miljöer med hög andel barn, äldre eller människor med särskilda behov ökar kraven på personsäkerhet.

Montagetyp? Finns det en färdig yta för automatiken att monteras mot så väljer man ett så kallat väggmonterat system. Om partiet ska sitta i exempelvis en korridor behöver partiet oftast kompletteras med en egen bärande balk som håller upp automatiken (ett balkmontage). I normalfallet där överljus ska användas gäller balkmontage.

Totalbredd (FW) och fritt öppningsmått (COW)? Ett skjutdörrspartis totalbredd är helt avgörande för dess konfiguration och utförande. Ska man välja enkel- eller dubbelflygligt parti? Är totalbredden låg i förhållande till kravställt fritt öppningsmått så är lösningen ofta ett teleskopiskt parti med två eller fyra rörliga dörrblad. Försök att så tidigt som möjligt i processen ta reda på kravet på fritt öppningsmått.

Beslagning av partiet? Vilken typ av beslagning ska partiet ha? Normalt sett medför beslagning av dörrbladen ett minskat fritt öppningsmått (COW) vilket innebär att totalbredden på partiet kan behöva ökas. Finns det någon formell skalskyddsklass ställd? Vissa smala profiltyper kan inte användas med traditionella låskistor och har därmed ingen möjlighet till godkänd låsenhet.

Klämrisk i bakkant av dörrblad? När dörrbladet rör sig bakåt och når sitt öppna läge får det inte finnas någon klämrisk. Viss klämrisk kan säkras av med typgodkända närvarosensorer i bakkant, men säkerställ att partiet har tillräcklig totalbredd för det önskade fria öppningsmåttet.

Förstärkning i vägg? En skjutdörrsautomatiks funktionalitet och framtida servicebehov beror till stor del på dess initiala montage samt infästning. Säkerställ därför att infästningsytan för både skjutdörrsautomatik samt eventuellt balksystem utförs förstärkt enligt tillverkarens anvisningar.

Kanalisation? En modern personsäker dörrautomatiklösning kräver en rad kabelanslutningar. För att detta kablage ska kunna installeras dolt behöver man fördragen kanalisation i vägg eller parti. Utformning av kanalisation ska även det ske enligt tillverkarens anvisningar.

Brandkrav? Ska detta automatiska skjutdörrsparti sitta i en brandcellsgräns eller är partiet en del av en utrymningsväg? Dessa krav är möjliga att uppfylla var för sig men tillsammans är de helt motstridiga och går inte att lösa med automatiska skjutdörrar.

Styrning och funktionalitet? Hur vill man att den automatiska dörren ska fungera? Ska automatisk öppning ske via radarimpuls för optimalt tillträde och personflöde eller är syftet att skapa begränsad access via kortläsare? Att ha funktionsbilden klar för sig tidigt underlättar utformningen av systemet.

Framtida service? All dörrautomatik ska enligt Maskindirektivet (MD2006/42/EC) ha ett påvisat underhåll som utförs enligt givna direktiv. Säkerställ att de dörrlösningar ni skapar kan underhållas av en etablerad partner.