Topp tio – att tänka på vid design av entré med automatisk karuselldörr

/AAES/SE/News/Experience_world_0008.jpg

En karuselldörr är idealisk när klimatkontroll är prioriterad. De finns med två, tre eller fyra vingar och styr smidigt trafikflödet samtidigt som de ger överlägsen separation av inomhus- och utomhusklimat. Men vid design av en entré med en automatisk karuselldörr finns det ett antal punkter man alltid bör ta hänsyn till. Här listar vi topp tio!

Vem ska använda dörren? Vem som i huvudsak ska använda en automatisk dörr påverkar kraven på både funktionalitet och personsäkerhet. Personsäkerhetsdelen finns reglerad i den styrande normen SS EN 16005:2012. I exempelvis miljöer med hög andel barn, äldre eller människor med särskilda behov ökar kraven på personsäkerhet.

Personflöde? Så tidigt som möjligt i planeringen är det bra att göra en analys av det tänkta personflödet för byggnaden. Hur många personer förväntas passera karuselldörren per dag? Hur ser flödet ut över dygnets timmar? Finns det korsande gångstråk eller kommer flödet rakt framifrån? Dessa faktorer påverkar valet av karuselldörr, antal vingar samt storlek.

Karuselldörrens placering? Ordet placering betyder flera olika saker när man avser en karuselldörr. Ska karuselldörren sitta i byggnadens skal med placering i fasad, eller är ett indraget läge med distans mellan karuselldörren och fasaden ett bättre val? Även var en eventuell fasad eller innervägg skär karuselldörren påverkar en del val. Placeringen avgörs normalt sett av hur skalskyddet ska klaras, vilket syfte karuselldörren har samt hur personflödet ser ut. 

Matta eller hårt golv? En modern automatisk karuselldörr har driften integrerad i taket vilket medför att den kan installeras på färdigt, hårt golv. Den kan också monteras på en ingjuten golvring vilket är ett krav om matta ska användas i karuselldörren. Montage på ett plant, hårt golv medför en snabbare och enklare installation och säkerställer god drift på karuselldörren. Alternativet med golvring behöver planeras in i ett tidigt skede då gjutning och flytspackling måste utföras med hög precision. Tänk på att mattypen som väljs ska vara godkänd enligt personsäkerhetsnormen SS EN 16005:2012. Ett av kraven är att inga glipor eller hål får vara större än fyra millimeter.

Sidodörr? Enligt svenska tillgänglighetskrav samt personsäkerhetsnormen SS EN 16005:2012 måste en automatisk karuselldörr kombineras med en alternativ dörr i dess närhet. Denna dörr kan vara av slag- eller skjutdörrstyp. Tänk på att ett felaktigt användande av denna sidodörr i stor utsträckning kan påverka energiförbrukning samt inomhusklimatet innanför entrézonen – ju fler som passerar genom karuselldörren desto bättre, alltså.

Antal vingar? Automatiska karuselldörrar kommer i olika utföranden beroende på hur behovet av kapacitet ser ut. Normalt sett kan man välja mellan två, tre eller fyra vingar. Två vingar är vanligt på större karuselldörrar där man vill skapa en så bred passage genom dörren som möjligt. Den tvåvingade karuselldörren är också den tätaste av de olika typerna. Tre vingar finns på allt från de minsta, kompakta dörrarna till de absolut största dörrarna. Fyra vingar används normalt sett i mindre karuselldörrar men också i kombination med accesskontroll.

Beslagning och accesskontroll? Ska karuselldörren placeras i skalet eller inom byggnaden? Hur ser det formella kravet på låsning ut? För tre- och fyrvingade karuselldörrar är så kallad nattstängningsdörrar ett måste om karusellen ska kunna låsas med godkända mekaniska lås. Dessa dörrar fungerar som kurvade skjutdörrar på karuselldörrens utsida och låses ihop med en godkänd låsenhet. Om det finns krav på accesskontroll väljer man en accesskontrollerande karuselldörr. Denna dörr skiljer sig åt från en standarddörr genom bland annat persondetekterande mattor, kroppsscanner samt passersystem. Accesskontrollen kan utföras som envägs- eller tvåvägskontroll.

Utrymning och brandkrav? En karuselldörr kan med fördel vara en del av en utrymningsväg. För att klara dessa krav kan dörren behöva utrustas med utbrytbara dörrblad eller en batteribackup. Kontrollera även kravet på fritt öppningsmått som karuselldörren måste klara. Vanligt är att man endast får tillgodoräkna sig halva dörrbredden (radien) som fritt mått. I dag finns det inte någon karuselldörr på den svenska marknaden som är godkänd för placering i brandcellsgräns.

Luftridå? En karuselldörr är den mest energieffektiva automatiska entrélösningen. För att ytterligare minska energiförbrukning samt optimera inomhusklimatet kan en luftridåvärmare installeras i eller vid karuselldörren. Dessa kan integreras i karuselldörrens överdel, placeras på karuselldörrens tak eller ställas som en pelare bredvid ingången till dörren. Dessa kan beroende på placering ha olika utförande i form och färg men också vilken energikälla som används för uppvärmning av luften. Ofta väljs en vattenmatad ridåvärmare som anses mer energieffektiv än det eldrivna alternativet.

Framtida service? All dörrautomatik ska enligt Maskindirektivet (MD2006/42/EC) ha ett påvisat underhåll som utförs enligt givna direktiv. Säkerställ att de dörrlösningar ni skapar kan underhållas av en etablerad partner.