Sex anledningar till att modellera med riktiga BIM-objekt

/AAES/SE/News/bim_6.png

Med produktspecifika BIM-objekt kan du modellera nära verkligheten. Det finns stora vinster med det.

Bland det bästa med BIM är att det gör att man kan designa mycket verklighetsnära modeller. Trots det väljer många att använda generiska objekt när de projekterar. Här har du sex anledningar till att modellera med äkta vara.

1. Upplev en verklighetsnära byggnadsmodell
VR och AR har blivit allt vanligare verktyg för arkitekter och ingenjörer. 3D-modeller av byggnader kan därmed upplevas, till skillnad från tidigare, då vi själva måste tolka 2D-ritningar efter bästa förmåga.

VR kan ge dig en bra förståelse av en byggnad även med en väldigt enkel 3D-modell. Det är dock först när de produktspecifika BIM-objekten läggs in som modellen ger en pålitlig uppfattning om hur slutprodukten kommer att upplevas och se ut.

Vi erbjuder högupplösta 3D-BIM-objekt av de flesta av våra dörrar och industriportar för gratis nedladdning. Objekten återspeglar alla de egenskaper som våra produkter har i verkligheten. Varje enskild dörr eller port kan därmed konfigureras och anpassas till byggnaden. Det är exempelvis mycket enkelt att byta till invändigt eller utvändigt montage av en port.

2. Verkliga objekt kan hålla modellen uppdaterad
Stora byggnadsprojekt kan pågå under en lång tid. Om du kopplar verkliga BIM-objekt till byggnaden kan de hållas vid liv så länge som modellen används.

En virtuell dörr eller port från ASSA ABLOY Entrance Systems (AAES) ligger på bimobject.com, en databas som alltid är uppdaterad med de senaste produktspecifikationerna.  Objekten som ligger på bimobject.com är anslutna till en "Single Source of Truth" genom BIMobject® Cloud. Det innebär att objekten endast är tillgängliga för nedladdning från en server, att det endast finns en version av objektet och att produktändringar som görs centralt är tillgängliga för alla. Det leder till färre missförstånd och att man sparar in  på material, tid och pengar.

Om du har frågor om ett objekt eller en produktlösning kan du vända dig till våra lokala arkitektkonsulter. Kontaktuppgifter hittar du i BIMobjects-portalen.

3. Simulering, testning och optimering kräver precisa data
BIM har gjort det möjligt att simulera det mesta. Förutom tvärvetenskaplig kollisionskontroll är dagsljus, energiförbrukning, miljöpåverkan och buller vanliga designkriterier.

Det ställs allt större krav på byggnader i form av miljöcertifieringar och så vidare. Automatiska dörrar och portar är extremt viktigt för att uppnå energieffektiva byggnader med ett optimalt flöde av personer och varor.

Det är därför viktigt att göra simuleringar med utgångspunkt i verkliga dörrar och portar, och ett BIM-objekt från AAES innehåller alla relevanta egenskaper. Verkliga objekt gör att prestanda och materialanvändning kan analyseras på ett mer tillfredsställande sätt. En modell som har en omfattande mängd information kan dessutom göra arbetet med beskrivningar lättare.

4. Uppdaterade produktdata ger bättre kommunikation
Tillverkare kan med ett knapptryck vidareförmedla uppdaterade produktdata till hela databasen. Det gör att ingen arbetar med föråldrade byggnadsdata. På det sättet förebygger du missförstånd.

Till exempel: Alla produkter från AAES är rörliga, med portblad och armsystem. Automatiserade, rörliga byggnadsdelar kan kollidera med andra byggnadsdelar, och därför är det en stor fördel att alla kan känna sig trygga med att de dörrar och portar som ligger i modellen alltid är uppdaterade och verkliga.

5. Tillverkare och arkitekter kan samarbeta för en bättre byggnad
Arkitekter och tillverkare kan samarbeta mycket tidigare eftersom man använder verkliga produkter i modellen. Anpassningar sker med utgångspunkt i ett riktigt objekt, inte bara en generisk version.

Vi har samlat alla våra BIM-objekt på samma sida. Det gör det enkelt för dig att hitta precis den dörr eller port du behöver. BIM-objekten är dessutom utrustade med det du behöver veta när det gäller automatisering – oavsett om det gäller persontrafik, industriportar i alla former eller dockningslösningar för effektiva logistikbyggnader.

6. Du får allt på ett ställe – till driftsavdelningens glädje
Vi har många kunder med samarbetsavtal inom service och underhåll. Det är kunder som gärna beställer av oss flera gånger, för att det är praktiskt att bara kunna lägga till nya dörrar och portar i den befintliga underhållsportföljen.

När byggnadsprojektet är färdigt har driftsavdelningen stor nytta av att alla dörrar och portar är samlade i BIM-modellen. Det är nämligen servicekrav på alla våra produkter enligt gällande normer (EN 16005, Maskindirektivet med flera), och driftsavdelningen meddelas från centralt håll när det är dags för periodiskt underhåll. Detsamma gäller om det mot förmodan skulle upptäckas ett fel på någon av våra produkter och det blev nödvändigt att återkalla eller reparera produkten.