Hållbarhet står överst på agendan

Hållbarhet står på agendan för alla divisioner inom ASSA ABLOY. Hållbarhetsöverväganden driver allt som vi gör inom ASSA ABLOY Entrance Systems, genom hela vår värdekedja, från inköp av material för att bygga dörrar till att återvinna dörrarna efter deras livscykel. I allt vårt arbete har vi fokus på hållbarhet och under 2019 fortsätter arbetet mot ett hållbarare levnadssätt.

Presentation av hållbarhetsrapporten för 2018
I den aktuella hållbarhetsrapporten beskrivs ASSA ABLOY-koncernens hållbarhetsmål och resultat för 2018, samt belyser problem som koncernen ser som de viktigaste att komma till rätta med. Totalt sett har vårt hållbarhetsarbete gjort fina framsteg under 2018 och här nedan beskrivs årets höjdpunkter.

Koncernens väsentlighetsanalys uppdaterades under året, med information från medarbetare, kunder och leverantörer. Resultatet bekräftar att koncernen arbetar med rätt prioriteringar.

Vårt ökade fokus på arbetsmiljön har lönat sig och har lett till en minskning av skadefrekvensen med 11 procent.

Vattenintensiteten har reducerats med 10 procent under det gångna året.

Energiintensiteten har reducerats med 5 procent under det gångna året.

Vid utgången av 2018 hade koncernen 332 verifierade och publicerade miljödeklarationer.

Koncernen genomförde 1 055 hållbarhetsrevisioner av leverantörer i lågprisländer.

Vår uppförandekod uppdaterades med koncernens globala program för dataskyddsöverensstämmelse. Vår uppförandekod kommer att tillhandahållas på 28 språk.

Läs hela hållbarhetsrapporten eller få mer information om hur hållbarhet fungerar som drivkraft inom hela ASSA ABLOY:s värdekedja.

Automatiska dörrar kan förbättra hållbarhet och spara energi
Visste du att byggnadssektorn står för 39 procent av världens koldioxidutsläpp, enligt World Green Building Council's Global Status Report från 2017. För att sätta det i perspektiv så är det nästan dubbelt så mycket CO² som produceras av transportsektorn (22 procent).

Detta är inte så konstigt om man vet lite om hur uppvärmnings- och kylningssystem fungerar. Det är ju faktiskt så att varje gång som klimatet ger väderomslag utomhus måste systemen som kontrollerar inomhusklimatet arbeta för högtryck för att möta förändringen. Men det finns goda nyheter också. Vi har upptäckt ett sätt att förbättra detta med hjälp av automatiska dörrar. När en dörr sparar energi så sparar hela byggnaden energi – ett faktum som man ofta förbiser.

Läs mer om hur automatiska dörrar förbättrar hållbarheten