Lockar en öppen entrédörr fler kunder in i affären?

/AAES/SE/about-us/news/images/energibesparande-automatisk-dorr.JPG

Nästa gång du går på en shoppinggata, tänk på hur många entréer som står helt vidöppna eller åtminstone på glänt. Dörren kanske går trögt att stänga eller så är den öppna dörren ett medvetet val för att locka fler kunder in i butiken.

Vi tror att en öppen dörr kostar minst lika mycket i energiförbrukning som den eventuellt bidrar till merförsäljning. Butiken kommer att behöva öka energianvändningen för att bibehålla en behaglig inomhustemperatur. Dessutom flödar energin ut och går helt förlorad genom den öppna dörren.

Finansdepartementet i Nederländerna genomförde nyligen en studie som undersökte vilka energi- och finansiella besparingar butiker kan göra om de installerar nya automatiska entrédörrar. Studien undersökte också hur automatiska dörrar påverkar kundbeteendet. Ett apotek i Amsterdam ingick i studien och först mättes energiförbrukningen med en vanlig manuell dörr. Den manuella dörren byttes mot en automatisk skjutdörr med luftridå och därefter gjorde man nya mätningar och resultaten jämfördes.

Energibesparing: 43%

Studien bedömde energiförbrukningen baserat på elbolagets fasta gas- och elmätare, och dessutom gjordes ett antal mätningar däremellan. Efter installationen av den nya automatiska entrédörren minskade energiförbrukningen med 43% för uppvärmningen. Varför? Därför att den automatiska entrédörren bara öppnades vid behov. Luftridån hindrade vind och drag inomhus och dessutom bidrog de välisolerade glasen och de täta dörrförseglingarna till en mycket energieffektiv automatisk skjutdörr.

Kundbeteende: Ej påverkat

Under studien observerades ingen förändring i kundbeteende eller försäljning. Antalet kundbesök blev inte färre av den nya automatiska entrén, och försäljningen påverkades inte alls. Utöver dessa resultat så uppfattades den nya entrén positivt av både kunder och medarbetare. Köpupplevelsen och arbetsmiljön förbättrades avsevärt genom minskade avgaser, drag och oljud som tidigare kom in i lokalen från gatan utanför.

Studien visade flera fördelar för butiksägare med en automatisk entrédörr istället för en manuell; möjligheten att göra energibesparingar och spara pengar utan att förlora kunder. Det är dags att inse att en automatisk skjutdörr är bättre på flera plan jämfört med en manuell dörr som står öppen eller på glänt helt i onödan.

Läs mer om automatiska entréer och dörrar här>>