Byggentreprenörer samarbetar för gemensamma inköpsavtal och kunskapsutbyte

/global/scaled/3000x1306x0x286x1000x435/AAES-SE-about-us-news-images-Construction workers behind blueprints and laptop on construction site.jpg

Johan Landberg är vd och driver Bifa, ett samarbetsbolag för byggentreprenörer i Sverige. Grunden till Bifa var att en handfull byggare gick samman för att förhandla bättre avtal med materialleverantörerna. Även leverantörerna såg ett värde i att gå med i nätverket för att göra affärer med byggentreprenörerna.

Johan Landberg VD BifaNätverket har vuxit och utöver den kommersiella biten så är kompetensöverföring mellan bolagen oerhört viktig och värdefull. Vi har tagit pulsen på Johan som berättar om hur byggbolagen och materialleverantörerna kan samarbeta ännu bättre och om vikten av kunskapsdelning.

Johan har tät dialog både med Bifas medlemsföretag som är byggentreprenörer, men också de materialleverantörer som är med i Bifa-nätverket. Johan tycker att det finns en hel del saker som materialleverantörerna bör tänka på när de gör affärer och levererar till byggbolagen.

En bra leverantör bidrar till en smidigare och bättre byggprocess

Materialleverantörer har mycket att vinna på att utbilda och överföra kompetens till byggentreprenörerna. Byggarna är lyhörda när timingen är rätt och vill gärna ha information som är kopplat till ett konkret case.

- Materialleverantörer ska inte bara leverera produkter med hög kvalitet, utan behöver i möjligaste mån också bidra till smidigare och bättre byggprocesser. Kanske finns det ny teknik som kan stötta processen, och materialleverantörerna behöver dela med sig sin kunskap om nya, moderna arbetssätt och även informera om produkter som löser olika utmaningar och behov. Det kan handla om leverans, packning och uppmärkning, installation, garantier, uppfyllnad av byggkrav och regler och mycket annat, säger Johan.

Ett exempel är hur kraven på att byggnader ska vara miljöcertifierade och krav på energibesparingar. 

- Den här typen av kravställningar har ökat mycket de senaste åren och jag ser ingenting som tyder på att det kommer att minska. Byggbolagen vill jobba med materialleverantörer som har koll på regler, certifieringar och krav.

ASSA ABLOY Entrance Systems bjöd in Bifas medlemsföretag till huvudkontoret i Landskrona under två dagar för att dela med sig av sitt kunnande, men också för att få ännu bättre förståelse för hur byggentreprenörerna vill arbeta med sina partners och leverantörer.

- Att få besöka kontoret i Landskrona var riktigt bra och programmet för de två dagarna var både trevligt, informativt och varierande. Vi fick höra om ASSA ABLOYs resa och utveckling, spännande casepresentationer om olika byggprojekt, och vi fick också en hands on produktgenomgång - inte i PowerPoint, utan vi fick gå en rundvandring för att faktiskt se och uppleva olika typer av automatiska portar, entréer och dörrar. Att dessutom göra ett studiebesök hos kunden Biltema gav ännu större insikt och känsla för det breda produktsortimentet, avslutar Johan Landberg.

Vi på ASSA ABLOY Entrance Systems vill ta tillfället i akt och tack alla deltagarna från Bifa som tog sig tid att komma och lyssna och träffa oss. Vi är säkra på att detta möte har gett oss en bra grogrund för fortsatt bra samarbete. Vi hoppas på fler tillfällen att dela med oss av kunskap och att även fortsättningsvis ha en tät dialog med medlemsföretagen.