Kinnarps fastighetsbolag Vifast AB väljer rikstäckande e-maintenance för förebyggande underhåll av portar

/AAES/SE/about-us/news/images/Kinnarps%20Vifast%20portar%20d%c3%b6rrar%20serviceavtal.png

Kinnarps fastighetsbolag Vifast, har tecknat avtal med ASSA ABLOY Entrance Systems avseende service, reparation och förebyggande underhåll för samtliga portar och automatiska entréer på Kinnarps fabriker i Sverige samt ett femtiotal Kinnarps Interiör spridda över hela landet.

Vifast arbetade tidigare med flera leverantörer för service och underhåll av portar på produktionsanläggningarna, och i tillägg tecknade även de lokala Kinnarps Interiör-enheter ute i landet olika lokala avtal. Vifast hanterade akuta problem och brister med egen personal, vilket bidrog till att underhållet på exempelvis portar blev eftersatt.
Marcus Rödström, chef teknisk förvaltning på Kinnarps fastighetsbolag Vifast, fick ansvar för att ta ett samlat grepp och få bättre översyn.

- Att välja ASSA ABLOY Entrance Systems som primär serviceleverantör kändes helt naturligt, för jag vet att det finns djup kunskap och kompetens om de olika typer av portar, dörrar och entréer som finns installerade inom Kinnarps-koncernen. Jag förknippar starka produktvarumärken som Crawford och Besam med bolaget och de kontakter jag haft med personalen upplever jag som positiva, säger Marcus.

Från reaktivt till förebyggande underhåll med e-maintanence

Vifast AB och ASSA ABLOY Entrance Systems har nu ett rikstäckande serviceavtal på plats som omfattar service, reparationer och förebyggande underhåll på alla portlösningar på Kinnarps tre fabriker och ca 50 showrooms, Kinnarps Interiör, i Sverige.

- Jag ansvarar för samtliga fastigheter och på vissa enheter kan det finnas upp emot 40-50 enheter som ska servas. Jag kan omöjligt ha grepp om detta utan samordning. Vi har höga krav på snabb service så att produktionen inte påverkas och dessutom vid ombyggnationer har vi höga krav på att få snabb respons, personliga besök och offertunderlag tillhanda, säger Marcus.

E-maintenance för full kontroll, spårbarhet och överblick av service, reparationer och underhåll

Vifast har valt att använda ASSA ABLOY Entrance Systems molntjänst för underhåll, e-maintenance. Verktyget ger god överblick och tillgång till all serviceinformation. Vifast upplever att de har kontroll på kostnader och status genom att de kan spåra serviceordrar, visa inspektionsprotokoll samt granska servicerapporter.

- Nu kan jag enkelt logga in och få överblick av alla ärenden, om något släpar efter eller om det är någon speciell anmärkning som kräver aktivitet från min sida. Jag får via en dashboard grön eller röd lampa vilken är en fantastisk förbättring jämfört med tidigare, berättar Marcus.

Läs mer om e-maintenance>>

Läs mer om hur en ny modern snabbrullport minskar luftväxlingen och ökar effektiviteten på varumottagningen i Kinnarps produktionsanläggning>>