Så påverkas arkitekter av ASSA ABLOY Entrance Systems varumärkesresa

/global/scaled/1000x432x0x0x993x432/AAES-SE-about-us-news-images-AAES-common-files-banners-ASSA-ABLOY-article-core-1920x960.jpg

Kärnan i ASSA ABLOY Entrance Systems utgörs av bred och djup erfarenhet inom dörrautomatik med rik kompetens och stark historia av beprövade lösningar. Sedan många år har produktvarumärkena Besam, Crawford, Albany och Megadoor signalerat kvalitet, tradition och kunskap på den svenska marknaden. En stor del av er, Sveriges arkitekter och projektörer har med största sannolikhet projekterat en eller flera lösningar ur ASSA ABLOY Entrance Systems breda produktportfölj.

Från och med första december 2017 tog vi på ASSA ABLOY Entrance Systems nästa naturliga steg i och med att alla de fyra tidigare varumärkena samlas under ett gemensamt, nämligen ASSA ABLOY.

Introducerandet av ASSA ABLOY som produktvarumärke förenklar för marknaden samt förstärker bilden av ASSA ABLOY som en helhetsleverantör av automatiska dörrlösningar. Förändringen påverkar inte de befintliga lösningarnas egenskaper eller användningsområden. Har man fram tills nu arbetat med en produkt som t.ex. vår takskjutport Crawford OH1042P skall man fortsätta med det men istället ange ASSA ABLOY OH1042P i sin beskrivning. Det är endast varumärkesangivelsen som ändras medan produktens beteckning är samma som tidigare.

Micael Palm, Specification Leader, och den som är ASSA ABLOY Entrance Systems primära kontaktperson för arkitekter och föreskrivare i Sverige rekommendrar följande:

- Sitt lugnt i båten och arbeta vidare med samma lösningar som tidigare, men nu med det nya varumärket ASSA ABLOY. Finns det någon som helst tveksamhet kring namngivningen eller om det uppstår andra frågor av exempelvis teknisk karaktär är man välkommen att söka support hos oss på arkitektsupporten, säger Micael.

När förfrågningar kommer in till oss så kommer vi att matcha föreskrifterna mot våra nya beteckningar och se till att de lösningar som har skapats på ritbordet blir de som levereras i verkligheten men under varumärket ASSA ABLOY. För oss på ASSA ABLOY Entrance Systems medför bytet av varumärke en mängd uppdateringar som skall genomföras under en övergångsperiod, fram till sista mars 2018. Det kommer därför finnas en del tekniska dokument där de gamla varumärkena lever kvar en period.

- De stora informationsplattformarna såsom vår hemsida assaabloyentrance.se samt bimobject.com, vår molntjänst för 3D-objekt, är uppdaterade och där ser man vårt nya varumärket ASSA ABLOY på sina favoritprodukter” säger Micael Palm.

Vi är övertygande om att denna förändring på sikt kommer att förenkla för er som arbetar med våra produkter och vi ser fram emot att få fortsätta hjälpa och supportera er.

Vår arkitektsupport når du här:

Telefon: 010-4748988

Arkitektsupport.se@assaabloy.com

BIM-objekt hittar du: Bimobject.com