Så lyckades DB Schenker spara 100 miljoner i energikostnader

/AAES/SE/about-us/news/images/Schenker_Energy_Saver_Awards_2016.png

Ingen onödig belysning, ventilationsfläktar som endast snurrar när de behövs, portar som inte är öppna i onödan, daglig drift- och larmövervakning, kontinuerlig energiuppföljning som engagerar ledning och medarbetare. Detta är delar av framgångsreceptet för DB Schenker som under en tioårsperiod har lyckats spara 100 miljoner kronor i energikostnader.

Systeminstallation är företaget som år 2016 vann utmärkelsen ”The Energy Saving Solution of the Year” för sitt arbete med energieffektivisering på transport- och logistikföretaget DB Schenker. Bobo Ekelundh på Systeminstallation började arbeta med DB Schenker för mer än 10 år sedan.

År 2006 började en ny fastighetschef på DB Schenker som hade energieffektivisering som en prioriterad fråga. DB Schenker och Systeminstallation började med att göra en ordentlig nulägesanalys för att förstå vad som redan gjordes bra och var det fanns förbättringspotential. Bobo Ekelundh är grundare av Systeminstallation och aktiv leverantör i Schenkers energibesparingsprojekt.

- Vi hade installerat moderna system för att mäta och följa upp energiförbrukningen i de flesta av Schenkers fastigheter, och nästa åtgärd var att tillsammans åka runt på Schenkers alla siter och utbilda medarbetarna i energieffektivisering. Det kändes viktigt att på bred front berätta varför vi gör detta arbete, berättar Bobo Ekelundh.

Utmaningen ligger inte bara i att sänka energiförbrukningen, utan det handlar minst lika mycket om att bibehålla kvalitet samt möta komfort- och arbetsmiljökrav.

- Fastigheterna behöver hålla ett bra inomhusklimat och på andra sätt vara optimerade för just den specifika fastigheten och verksamheten. Samtidigt ville vi ju kunna styra fastigheterna så att de inte förbrukar mer energi än nödvändigt, förklarar Bobo.

Inga lampor lyser i onödan

I fastigheter som terminaler krävs belysning under produktion, vilket tidigare innebar konstant belysning från söndag kväll till fredag kväll. En direkt åtgärd blev att styra och dimma belysningen beroende på var det vistades människor och fordon. Belysningen styrs nu även av inbrottslarmet – larmas lokalen så vistas ingen där och terminalen släcks ner. 35% energi sparades endast genom denna åtgärd.

Ventilation och inomhustemperatur

På liknande sätt styrs även ventilationsfläktarna och snurrar endast när det behövs. Det handlar inte om att stänga ner helt eftersom arbetsmiljökrav behöver upprätthållas. Det handlar istället mer om att optimera utifrån driftstider och behov.

Värme regleras bl.a. med effektstyrning vilket görs genom att hela tiden mäta effektuttaget och kapa effekttopparna. Är effektuttaget på väg att överskrida ett förutbestämt värde begränsas värmen i de delar som inte behöver värme just då. Rumstemperaturen mäts, övervakas och styrs kontinuerligt för att inte överstiga inställda temperaturer.

Energieffektiva portar påverkar inomhusklimat och effektivitet

Att portar stod vidöppna under längre tider, utan egentlig anledning, var tidigare en vanlig syn i många terminaler

- Tänk vad mycket energi som förbrukas om det är varmt i lokalen, portarna står vidöppna och det är kallt ute. Den vanligaste åtgärden förr var att ta på sig en extra jacka. Efter att ha kommit i kontakt med ASSA ABLOY Entrance Systems fick jag lära mig en hel massa om portlösningar och vi har under årens lopp lärt oerhört mycket av varandra, berättar Bobo.

Grundidén på DB Schenker är nu att portarna bara är öppna när de används. Är det kallt ute så autostängs porten för bibehållen inomhustemperatur. Principen är att det inte ska gå att öppna porten om det inte finns en lastbil på plats. Är det däremot varmt ute så är det inte lika strikt.

Patrik Nordberg, service manager på ASSA ABLOY Entrance Sytems har känt Bobo Ekelundh i många år och de har samarbetat med flera kunder avseende energieffektivisering, däribland DB Schenker.

- Det är lätt att tänka att en port är en port, en lastbrygga är en lastbrygga. Men sen finns det vädertätningar och andra smarta funktioner i tillägg som kan minska energiförbrukningen avsevärt. När vi dessutom kopplar upp portarna i molnet och analyserar data kan vi automatisera användningen men också börja se mönster som kan ge andra positiva effekter på verksamheten, säger Patrik Nordberg.

Genom insamling av data går det att visualisera om porten och vädertätningen är öppen eller stängd, hur många gånger per dag dessa används, hur lång tid lastbilarna står vid porten m.m.

- Vi såg att vissa lastbilar stod 6-7 timmar och andra bara 30-40 minuter, och vi började ställa alla möjliga frågor. Det visade sig att det var långdistansbilarna stod länge med stort energiläckage som följd. Då blev åtgärden att införa energisparläge genom autoportstängning. Förekommer det inte rörelse i porten så stängs den, säger Bobo Ekelundh.

Energi låg hela tiden i fokus, men andra frågeställningar uppkom som säkerhet och arbetsmiljöaspekter. Om en port står öppen länge så ökar risken för att någon obehörig tar sig in i lokalerna, och således bidrar autoportstängning till ökad säkerhet. Å andra sidan är det ur arbetsmiljöhänseende viktigt att även införa signalverk och ljud som gör omgivningen uppmärksam på att en port håller på att stängas. 

Fördelen med att visualisera och mäta användningen av portar är inte bara att man sparar energi, det ger också idéer och uppslag på hur verksamheten kan effektiviseras. Hur kan terminaler korta avståndet mellan in- och utlastning? Går det att korta sträckan som truckar kör inne i terminalhallen? Och så vidare.

- Det gäller att hela tiden lägga ett pussel. Att ge sig in i energioptimering är ett konstant och ett långsiktigt arbete. Det gäller att ha daglig övervakning och följa upp kontinuerligt. Att sänka energiförbrukningen kan alla göra, men om engagemanget tryter så kommer det skjuta iväg igen inom kort. Det är över tid du ser resultat, avslutar Bobo Ekelundh.

Att engagemanget är högt på DB Schenker märks. Rapporter tas fram kvartalsvis där det går att se energiförbrukningen på alla orter och enskild terminal. Energiförbrukning är en fråga som är uppe på ledningsnivå och diskuteras på aggregerad nivå för hela DB Schenker Sverige.

Det hårda och långsiktiga arbetet har betalat sig och gett resultat. Från projektets start 2006 har DB Schenker sparat 100 miljoner kronor i energikostnader på tio år. Systeminstallation med Bobo Ekelundh i spetsen belönades med den globala utmärkelsen The energy saving solution of the year” i Energy Saver Awards. Bobo Ekelundh var talare på det seminarium som ASSA ABLOY Entrance anordnade den 24 november 2016 om framtidens logistik och transport.

Ta gärna kontakt med oss för att diskutera energieffektivisering vidare!

Om ovan artikel intresserade dig kanske artikeln om dörrar och U-värde också är intressant för dig.