Nya upphandlingslagar påverkar inköp av portar, dörrar och service

/global/scaled/770x336x0x54x770x335/AAES-SE-about-us-news-images-Nya-upphandlingslagar-troskelvarden-okar.jpg

Nya upphandlingslagar trädde i kraft den 1 januari 2017 och påverkar alla som arbetar med offentlig upphandling – både på köpar- och säljarsidan. Självfallet påverkar det även inköp och försäljning av dörrar, portar, entréer och service till offentliga verksamheter.

Vad innebär de nya upphandlingslagarna?

Mikael Pettersson, segmentsansvarig offentlig sektor på ASSA ABLOY Entrance Systems, berättar i korthet vad den nya upphandlingslagstiftningen innebär.

- De tidigare gällande LOU och LUF har upphört och ersatts med tre helt nya upphandlingsdirektiv. Dessa bygger på och harmoniserar med EU-lagstiftning. I korthet kan man generellt säga att tröskelvärdena har höjts, säger Mikael.

De största förändringarna är att lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) har ersatts med två nya lagar och att det finns en ny lag om upphandling av tjänste- och byggkoncessioner – LUK. De nya lagarna trädde i kraft den 1 januari 2017.

- Nu är tröskelvärdena höjda och den nya lagstiftningen ska harmonisera med övriga EU samt förenkla förhandlingsförfarandet. I Sverige har det varit mycket skriverier om myndigheter och verksamheter som frångått direktupphandlingar vid mindre inköp inom ramen för tröskelvärdena och sen råkat illa ut. Tyvärr leder det till att man hellre gör en onödigt komplicerad upphandling, istället för att ropa av under tröskelvärdena. Detta för att undvika att någon klagar i efterhand, berättar Mikael.

Offentlig upphandling av automatiska dörrar och portar samt serviceavtal

Det är många som nu är intresserade av att förstå och sätta sig in i vad den nya lagstiftningen innebär i praktiken. Ett forum för att få kunskap och insikt är Upphandling24 som anordnar ett flertal konferenser i Sverige om de nya upphandlingslagarna. Mikael Pettersson och andra representanter från ASSA ABLOY Entrance Systems var på plats i Umeå och Stockholm nu i våras. Mikael har kontinuerlig dialog med ansvariga inköpare på myndigheter och kommuner.

- När det gäller inköp av automatiska portar och entréer så skiljer det sig en hel del mellan stora vana upphandlare, och mindre t.ex. kommuner. Är det mindre kommuner som kanske bara behöver service av 50-100 portar så är det lätt att ta en copy-paste från förra gången. Ofta tar man det säkra före det osäkra, vilket i slutändan gör det onödigt komplicerat. Ibland går det också fel och drar ut på tiden, vilket ofta bygger på okunskap från upphandlaren. Serviceavtal upphandlas ofta via upphandling och ibland är det svårt att beräkna kommande investeringar, Mikael Pettersson.

Om du står inför att upphandla serviceavtal eller inköp av automatiska entréer, dörrar eller portar, ta gärna kontakt med oss så kan vi guida dig kring vad som gäller och vad som är best practise inom service, underhåll och inköp av automatiska dörrlösningar för kommuner och offentliga verksamheter.