Miljövarudeklarationer (EPDs) nu tillgängliga för dockningslösningar

ASSA ABLOY Entrance Systems har ett världsledande bibliotek av miljövarudeklarationer (EPDs - Environmental Product Declarations) som nu också inkluderar EPDs för dockningslösningar.

Biblioteket  (eng) som redan innehåller flera miljövarudeklarationer för entréer och industriportar, utvidgas till att även omfatta dockningsutrustning. EPDer finns nu tillgängliga för ASSA ABLOY LH6080L lasthus, ASSA ABLOY DS6060A vädertätning med mekanisk duk och ASSA ABLOY DL6020T lastbrygga teledock.

Vad är en miljövarudeklaration (EPD)?

För att ett byggprojekt ska uppfylla hållbarhetsmål, behövs detaljerad information om de material som ska användas. Du behöver kunskap och insikt om delkomponenter, tillverkning och distribution. Först när du har denna information är det möjligt att dokumentera byggnadens miljöpåverkan och få en klar bild av byggnadens förväntade livscykel. Miljövarudeklarationer (EPD) är internationellt standardiserade verktyg som ger dig den information du behöver för att sätta upp realistiska hållbarhetsmål - och därmed kunna uppnå dessa.

En av världens största EPD-kataloger

ASSA ABLOY är världsledande inom EPDer med en av världens största kataloger av EPD-registrerade komponenter och produkter. Vi strävar efter att vara så transparanta som möjligt i vår tillverkningsprocess, så att du får fullständig kontroll över design och byggnation in i minsta detalj.