Arkitektutbildningar för att höja kunskapsnivån om entré- och portlösningar

/global/scaled/1101x481x61x90x1000x435/AAES-SE-about-us-news-images-Prisutdelning jullunch för arkitekter 2016 Tävling ASSA ABLOY Entrance Systems.jpg

Lunchutbildningar för föreskrivare för att höja kunskapsnivån om val av rätt dörr samt enklare BIM-objekt. Det var i korthet vad Christoffer Sundberg på White Arkitekter föreslog i sin motivering i frågetävlingen som vi anordnade i samband med julluncherna för arkitekter i December 2016. De tävlande skulle motivera hur vi på ASSA ABLOY Entrance Systems kan hjälpa arkitekter och föreskrivare i sin vardag. Läs mer nedan om hur vi kommer att realisera dessa förslag framöver.

Christoffer  på White arkitekter arbetar med frågor kring BIM och är Modellansvarig för ett flertal pågående projekt, och han lyckades, förutom en bra motivering, dessutom svara rätt på alla kunskapsfrågor. Christoffer är därmed utsedd till vinnare i tävlingen! Vi sätter grattis till Christoffer som vinner en övernattning på Scandic Haymarket i Stockholm.

Idéerna ska bli verklighet

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har inkommit med kreativa och konstruktiva idéer. Flera av idéerna är så pass bra att vi vill realisera dem i närtid eller på längre sikt.

Lunchutbildningar för föreskrivare - hjälp oss prioritera rätt

Att arkitekter och föreskrivare behöver ha koll på en mängd certifieringar, krav, önskemål och produkter råder det ingen tvekan om. Vi har noterat att det finns ett behov av att lära sig mer om vad som är en lämplig dörr, entré eller port i olika situationer. Vi vill dela med oss av den kunskap och erfarenhet som vi besitter om hur valet av entré- eller portlösning ger bäring på t.ex. miljö, tillgänglighet, effektivitet, estetik och säkerhet.

Vi kommer att erbjuda ett antal utbildningstillfällen under våren men först skulle vi verkligen uppskatta att få din input om vilka utbildningsbehov som verkligen finns. Hjälp oss genom att besvara ett par frågor här>>

Vi återkommer inom kort med information om vilka utbildningspaket vi erbjuder och formaten för dessa.

Förenklade BIM-objekt

Att digitaliseringens tid är här, är inget att orda om. Majoriteten av våra produkter finns som BIM-objekt och är tillgängliga i ArchiCad och Revit. Denna service är helt kostnadsfri för dig som föreskrivare och många vittnar om hur smidigt det är att arbeta med BIM-objekt. Vi samtalar just nu med flera arkitektkontor för att bättre förstå hur det är att arbeta med BIM-objekt i praktiken och vi är övertygade om att det går att optimera objekten för ännu smidigare användning.

Läs mer om vår arkitekt- och projekteringssupport och ta del av BIM-obiekt här>>