Hur rätt tänk lett oss fel i strävan att minska dörrars energiläckage

/global/scaled/999x436x0x0x999x434/AAES-SE-about-us-news-images-AAES-SE-News-2017-EnergySavings.jpg

Det är ingen hemlighet att rätt val av dörr eller port kommer att medföra energibesparingar. Vad som kanske överraskar är att dörrens U-värde endast har liten inverkan.


Förändringar kan ta lång tid, särskilt i vår bransch. Trots alla tekniska och stilistiska innovationer under de senaste decennierna, så är dörrar ändå inget nytt. Och tyvärr ser vi dörrtillverkare inte heller på dörrar som något nytt eller innovativt.

Men en förändring är på gång. Vi har antytt det under många år, och till och med företagsnamnet speglar detta. När vi valde att kalla oss ASSA ABLOY Entrance Systems, snarare än ASSA ABLOY Door Systems, tog vi aktivt ställning att dörren bara är en del av en total entré- eller portlösning.

Så varför är det dörren som fortfarande är i fokus, både för oss som leverantör och för branschen som helhet? Och varför är, i synnerhet, dörrens u-värde det enda mätvärdet som vi tittar på i samband med en byggnads energikostnad?

Vad U-värdet missar

Dörrar har naturligtvis stor inverkan på en byggnads energiprofil. Faktum är att dörrar har större inverkan för effektiv energianvändning än de flesta av oss inser. Men kanske inte på det sätt som vi tror.

Som bransch har vi gjort stora framsteg avseende dörrkonstruktioner och materialval de senaste åren. Framförallt har vi förbättrat U-värdena, som ju är ett mått på dörrens isoleringsegenskaper. Och allteftersom trycket ökar på att minska byggnaders energianvändning, så har U-värdet blivit något av ett slags mantra i branschen.

Genom att konstant fokusera på U-värde, har vi missat något väsentligt: isoleringsegenskaper har endast betydelse när dörren är stängd.

Tid och timing är den avgörande faktorn

Hur snabbt kommer betydelsen av en öppen dörr överväga dörrens U-värde? Svaret är ganska chockerande. Enligt färska studier, räcker det med att dörren står öppen i tre minuter per timme för att göra U-värdet irrelevant.

Om så är fallet, är vår stora tillit till U-värdet ofta missvisande. När allt kommer omkring är de flesta dörrar tänkta att både öppnas och stängas. Många dörrar, t.ex. i detaljhandelsbutiker eller stormarknader, öppnas mycket ofta. Och dörrar som används för logistikflöden är sannolikt öppna mer än tre minuter åt gången.

Som ett resultat kan valet av en energieffektiv dörr bli bakvänt. En mindre isolerad dörr - men en som öppnar och stänger snabbt - kan faktiskt vara det bästa energialternativet.

Att spara energi är en balansgång

Så ur energisynpunkt, hur ska vi se till att valet av dörr blir optimalt? För att uttrycka det enkelt behöver vi ta hänsyn till de viktigaste faktorerna. Förutom U-värde, bör följande beaktas:

  • Luftgenomsläpplighet (läckage)
  • Energiförbrukning
  • Luftinfiltration (öppnings- / stängningstid)

Den sista av dessa, luftinfiltration, är nära knuten till dörrens automation. Det är också den överlägset största faktorn, eftersom det bidrar till att bestämma den tid som dörren kommer att vara öppen under en cykel. Men samtliga dessa faktorer, tillsammans med U-värde, måste beaktas för att finna den mest energieffektiva lösningen.