Därför samarbetar World Green Building Council med ASSA ABLOY

/global/scaled/999x436x0x0x999x434/AAES-SE-about-us-news-images-AAES-SE-News-2017-green-building.jpg

ASSA ABLOY är utsedd av World Green Building Council (WorldGBC) till att vara European Regional Partner. Varför då? WorldGBC har en övertygelse om att gröna byggnader – som reducerar eller helt tar bort negativa effekter på klimatet och miljön - är nödvändiga för att skapa en bättre och mer hållbar framtid.

ASSA ABLOY nominerades till European Regional Partner, eftersom det finns en delad tro på gröna byggnader. Att fatta rätt beslut i linje med hållbarhet är viktigt och präglar den dagliga verksamheten inom ASSA ABLOY. Det finns tre huvudsakliga faktorer som bidragit till att WorldGBC identifierat ASSA ABLOY som stark påverkare i branschen och utsett ASSA ABLOY till partner. Dessa är framtidsfokus, innovation och unik kompetens.

Det är smart att tänka på framtiden

Grundbulten för hållbarhet är att redan idag tänka på morgondagen. ASSA ABLOY har visat stor initiativförmåga genom sina miljövarudeklarationer (EPD). EPD ger kunskap och god insyn i produktens hela livscykel och dess potentiella inverkan på miljön, och ASSA ABLOY har över 250 EPDer. Genom att prioritera EPD får entreprenörer och arkitekter den information som behövs för att fatta rätt beslut vid design och konstruktion av byggnader. Dessutom erbjuder ASSA ABLOY service och uppgraderingar som förlänger produkternas livscykler samt gör dem mer miljövänliga.

Innovation och idérikedom

Begreppet "grön" inom byggbranschen avser ofta energieffektivitet. Att tänka smart kring energiförbrukning är nödvändig inom branschen – och det är därför ASSA ABLOY gör automatiska entrélösningar som minskar drag samt nyckelkort för hotell som minimerar strömförbrukningen. Men effektivitet sträcker sig längre än enbart fokus på energi. ASSA ABLOY satsar stort på forskning och utveckling avseende hur produkterna påverkar människors hälsa, komfort och välbefinnande inne i en byggnad, vilket är en avgörande faktor för att vara ”grön” i ASSA ABLOYs ögon. Att utnyttja och släppa in naturligt ljus, frisk luft och reducera buller är samtliga aspekter som kan kontrolleras. Fokus på människors effektivitet är minst lika viktigt som energieffektivitet.

Värdet av unik kompetens

Nätverket av regionala partners i Europa inom WorldGBC består av 24 företag som samverkar för att öka medvetenheten och praxis kring gröna byggnader. Andra regionala partners är bland andra E.ON, Knauf Insulation, Saint-Gobain, Skanska, UTC, BASF och Stora Enso. Varje organisation bidrar med något unikt och är strategiska rådgivare till nätverket. ASSA ABLOY har en tongivande roll avseende sitt perspektiv på aktiva och passiva material. Tillsammans arbetar vi aktivt med visionen om att hållbart byggande i Europa ska kunna genomföras även i praktiken.

ASSA ABLOY är glada över att få arbeta tillsammans med andra WorldGBC-partners och antar utmaningen att tillsammans skapa hållbarhet och förhoppningsvis en grönare framtid.