Förvaltningsbolag ökar servicenivån med ASSA ABLOY Entrance Systems

/global/scaled/2178x948x119x268x1000x435/AAES-SE-about-us-news-images-MickeTTELAforwebb.jpg

Hammar Nordic förvaltar i dag över femhundra lägenheter i Trestadsområdet och det är höga krav på effektiv service. ASSA ABLOY Entrance Systems kvaliteter är en viktig ingrediens för att lyckas.

Hammar Nordic har sitt huvudkontor på Staveredsgatan i Trollhättan, i lokaler som de äger sedan några år tillbaka. På kontoret i Trollhättan jobbar bland andra Elisabeth Nylander som är förvaltare och Micke Antic som är fastighetsskötare.

– Vi är i dag åtta personer som jobbar på Hammar Nordic. Förutom jag och Micke och Anders Hammar som är VD för Hammar Nordic, så är vi även två ekonomer, en uthyrare och en "allt i allo", säger Elisabeth Nylander.

På de dryga tio åren sedan starten har företaget växt sig stort och i dag förvaltar Hammar Nordic totalt över fem hundra lägenheter i Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Vargön. I Trollhättan förvaltar de i dag omkring 280 lägenheter, allt från studentlägenheter till lyxigare lägenheter med högsta standard.

– Studentlägenheterna är väldigt bra. De är på mellan 29 och 39 kvadratmeter och byggdes för sju år sedan och vi håller dem riktigt fina. Det är totalt 152 studentlägenheter, säger Micke Antic.

På Staveredsgatan i samma stad ligger lite dyrare varianter av lägenheter som förvaltas av Hammar Nordic.

– Här är det också mycket hög standard, kyl, frys och spis i rostfritt och parkett i köket bland annat, säger Micke Antic.

Lika åt alla 

Hammar Nordics lägenheter är populära på alla fyra orter där de i dag förvaltar.

– Vi är snabba och jobbar så rättvist som möjligt. Det ska vara lika åt alla. Vår ambition är att ha en så hög service som möjligt och vi har väldigt bra fastigheter, säger Elisabeth Nylander.

På fastigheterna som Hammar Nordic förvaltar finns idag ett flertal portar, majoriteten är av ASSA ABLOY Entrance Systems Crawford-modell men det finns även några av Albany-modell.

– Det satt portar från ASSA ABLOY Entrance Systems på husen när vi började förvalta dem, och det har fungerat fantastiskt bra så när vi köper en ny port så blir det ASSA ABLOY Entrance Systems. Nu senast installerade vi en ny port av Crawford-modell i Uddevalla. Priset är bra för kvaliteten de levererar och om portarna skulle bli skadade så får vi snabb service, säger Micke Antic.

I dag äger även Hammar Nordic huset som Trollhättans Tidning, TTELAs redaktion sitter i. Förutom TTELA görs tidningen 7 Dagar i huset och distributionen av tidningarna sker direkt genom portarna i huset.

– De får inte krångla varken här eller hos våra andra hyresgäster, då blir det problem. Men med ASSA ABLOY Entrance Systems så funkar det riktigt bra i dag och vi har personlig kontakt med personalen som gör förebyggande underhåll, säger Micke Antic.

Bra kvalitet och effektiv service 

Att teckna ett serviceavtal med ASSA ABLOY Entrance Systems att de ska göra förebyggande underhåll för att upptäcka slitage och skador innan det leder till ett allvarligt fel har varit viktigt för Hammar Nordic.

– Vi skaffade det för ett antal år sedan när vi hade problem med en port och behövde reparation. Då kom en reparatör från ASSA ABLOY Entrance Systems och gjorde ett så bra jobb att vi skaffade servicekontrakt, säger Micke Antic.

Efter det tecknade Hammar Nordic serviceavtal med ASSA ABLOY Entrance Systems som nu går igenom och servar alla portar en gång varje år.

– Det måste fungera med portarna och öppningarna. Det är bara att maila eller ringa vår kontakt på ASSA ABLOY Entrance Systems så hör han av sig direkt. Vi är nöjda med dem som företag. De ska ha en eloge för det. Hade vi inte varit nöjda så hade vi varit tvungna att byta leverantör, för det måste fungera klockrent för våra hyresgäster, säger Elisabeth Nylander.

Micke Antic fyller i.

– De ger bra förslag om sakerna ska bytas eller om de ska gå så länge de går. Vi har fullt förtroende för ASSA ABLOY Entrance Systems, och därför har vi deras portar och service på alla portarna, säger Micke Antic.