BREEAM Outstanding-certifierad kontorsbyggnad i Stockholm

/AAES/SE/about-us/news/images/BREEAM_torsplan_2_ASSA_ABLOY_Entrance_Systems.jpg

För att uppfylla miljökraven för BREEAM Outstanding, vilket är den högsta certifieringsnivån, tvingades NCC att välja byggmaterial med stor omsorg, och endast arbeta med leverantörer som kunde leva upp till de högt satta miljökraven. NCC utmanade ASSA ABLOY Entrance Systems att leverera bästa möjliga entrélösningar för att minimera energiförbrukningen i den nya byggnaden på Torsplan 2 i Stockholm.

Vid kravspecifikationen av den nya byggnaden i Stockholms centrum, satte fastighetsutvecklaren NCC upp ambitiösa hållbarhets- och miljökrav. Konstruktionen är en av få byggnader i världen som kan stoltsera med miljöcertifiering i den högsta nivån BREEAM Outstanding. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) är världens bäst etablerade metod för att bedöma, betygsätta och certifiera hållbara byggnader. Torsplan 2 vann tidigare i år den globala utmärkelsen ”Bästa nya handelsbyggnad” i BREEAM Awards.

Tillgänglighet är viktigt för användarupplevelse och hållbarhetsmål

Den levererade lösningen innehöll en snabbrullport, flera skjut- och slagdörrsautomatiker, utrustade med ECO-radar och säkerhetssensorer. ASSA ABLOY Entrance Systems med projektledaren Torleif Nylén i spetsen började med att analysera byggnadens in- och utflöde av människor. Därefter finjusterades automatiken, som uppfyller den europeiska säkerhetsstandarden EN16005, så att dörrar öppnas tillräckligt för att rätt antal människor ska kunna passera. Dörrarna öppnas och stänger dessutom vid exakt rätt tidpunkt för bekväm passage men också för att förhindra onödig energiförlust. Snabbrullporten i sin tur kombinerar snabb öppning och stängning med en hög användarsäkerhet.
Den totala lösningen ger en bra användarupplevelse, samt bidrar till byggnadens högt ställda hållbarhetsmål. Att NCC väljer dörrautomatik som fullt ut matchar hållbarhetskrav och bekvämlighet, kommer att förlänga livslängden på dörren, vilket ytterligare bidrar till ökad hållbarhet.

Högt ställda miljökrav utmanar leverantörer att ha koll på miljöcertifieringar. Micael Palm på ASSA ABLOY Entrance System som arbetar nära arkitekter har noterat att det finns ett stort intresse och många har frågor kring certifieringar liknande BREEAM och LEED.

- Att bygga hållbart och miljövänligt efterfrågas allt mer idag och vi får dagligen frågor om detta både från föreskrivande led men även från entreprenörer och slutkunder. Att navigera i den djungel av krav som ställs är en utmaning som vi som leverantör behöver tillmötesgå. Under BREEAM Associate-certifieringen fick jag lära mig hur vi som leverantörsföretag kan bidra till att byggnaden når sitt uppsatta certifieringsmål, tex med hjälp av våra miljövarudeklarationer, sk EPD’er, säger Micael Palm, Specification Leader på Assa Abloy Entrance Systems som är certifierad BREEAM Asscociate.

Du kan läsa mer om Torsplan 2 på NCC hemsida>>