ASSA ABLOY Entrance Systems vinner pris för säker arbetsmiljö

För sextionde året i rad delades RoSPA:s pris ut som går till företag som jobbar med hälso- och säkerhetsaspekter. En av vinnarna var ASSA ABLOY Entrance Systems UK som vann priset för sina insatser för en säker arbetsmiljö.

Den engelska organisationen Royal Society for the Prevention of Accidents delade för sextionde året i rad ut RoSPA-utmärkelserna, och priserna är både aktade och eftersträvansvärda för företag och organisationer som visat sig prioritera arbetet med att förhindra olyckor och skapa en säker arbetsmiljö. Bland företagen som fick priser blev det ett silverpris till ASSA ABLOY Entrance Systems UK.

– Vi är väldigt glada över att få ett erkännande för våra stora investeringar i säkra arbetsmiljöer. Priset visar att vårt engagemang för att öka säkerheten är en prioritet i hela vår affärsverksamhet, både när det gäller anställda, kunder och andra som kan tänkas påverkas av vårt arbete, säger Rob Flinn, som är Managing Director på ASSA ABLOY Entrance Systems UK.

Läs mer om utmärkelsen på www.assaabloyentrance.com