Rättsligt meddelande

Detta är ett rättsligt meddelande för webbplatsen www.assaabloyentrance.se som drivs av ASSA ABLOY Group (”ASSA ABLOY”), reviderat den 22 maj 2018.

Vad du behöver veta är helt kort: på den här webbplatsen tillhandahåller ASSA ABLOY onlineinformation som ägs av ASSA ABLOY eller andra parter. Genom att gå till och använda den här webbplatsen godkänner du att du är rättsligt bunden av villkoren i detta rättsliga meddelande. Hur vi hanterar dina personuppgifter beskrivs i våra integritets- respektive cookie-meddelanden.

Med tanke på vår verksamhets dynamiska natur förbehåller vi oss rätten att när som helst ändra på eller upphöra med någon aspekt eller funktion på den här webbplatsen, inklusive innehållet i detta rättsliga meddelande med länkade meddelanden. Sådana ändringar träder i kraft så snart de publiceras online och någon ersättningsfunktion kanske inte tillhandahålls.

En mer ingående rättslig förklaring återfinns nedan.

1. Upphovsrätt och varumärke

Innehållet på den här webbplatsen (”innehållet”), inklusive, men inte begränsat till, text, grafik, bilder och videor, varumärken, märken, logotyper och programvara skyddas av lagstiftning om immateriell egendom. Äganderätten till innehållet går inte över till dig eller någon annan användare av den här webbplatsen, utan kvarstår hos ASSA ABLOY eller de tredje parter som äger innehåll publicerat på den här webbplatsen.

ASSA ABLOY äger de namn som används för företagets verksamhet och namnen på de av företagets produkter, tjänster och lösningar som nämns på den här webbplatsen. Alla dessa namn skyddas av lagstiftning om immateriell egendom. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare.

Du har tillstånd att titta på, e-posta, ladda hem eller skriva ut kopior av innehållet, men endast för personliga, icke-kommersiella ändamål. Obehörig användning av innehållet kan tolkas som ett brott mot lagstiftning om upphovsrätt, varumärken och andra lagar. När du skickar e-post med, laddar hem eller skriver ut kopior av innehållet måste du också ta med alla upphovsrättsmeddelanden och andra meddelanden i innehållet, inklusive eventuella upphovsrättsmeddelanden längst ner på sidan.

Innehållet får inte mångfaldigas, skrivas av, förvaras i ett söksystem, översättas till ett annat språk eller datorspråk, vidaresändas i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, fotografiskt, inspelat eller annat), återförsäljas eller omdistribueras utan föregående skriftligt medgivande från ASSA ABLOY. Du får inte på något sätt sälja eller modifiera innehållet eller mångfaldiga, visa, offentligt utföra, distribuera eller använda innehållet för offentliga eller kommersiella ändamål. Du kan inte lägga in den här webbplatsen eller delar av den i ”ramar” på andra webbplatser, och du samtycker till att inte kopiera någon del av den här webbplatsen på en server. Dessutom samtycker du till att inte visa eller använda ASSA ABLOY:s namn, logotyper eller varumärken i någon form utan föregående skriftligt medgivande från ASSA ABLOY.

2. Användarvillkor

Användning av innehållet på någon annan webbplats eller någon annan datornätverksmiljö för något ändamål är uttryckligen förbjudet, men du kan lägga in hyperlänkar i HTML från din webbplats till den här webbplatsen i enlighet med dessa användarvillkor.  Vi beviljar en icke-exklusiv, begränsad, återkallelig licens att länka till den här webbplatsen. Du samtycker till att inte länka till den här webbplatsen på ett sätt så att den kan förknippas med annonsering eller förefalla vara ett stöd för någon organisation, produkt eller tjänst. Du samtycker till att inte lägga in länkar till den här webbplatsen på några webbplatser som rimligen kan anses vara obscena, nedsättande, hotfulla, stötande eller illvilliga. ASSA ABLOY förbehåller sig rätten att när som helst återkalla den här licensen eller din rätt att använda specifika länkar. Om ASSA ABLOY återkallar den här licensen, samtycker du till att omedelbart avlägsna alla länkar till den här webbplatsen.

Om du använder innehållet på ett sätt som inte uttryckligen är tillåtet i dessa villkor kan du bryta mot lagstiftning om upphovsrätt, varumärken och andra lagar. Om detta är fallet återkallar ASSA ABLOY automatiskt tillståndet att använda den här webbplatsen och har rätt att kräva omedelbar förstörelse av kopior som har gjorts av något av innehållet. Eventuella rättigheter som inte uttryckligen beviljats av dessa villkor förbehålles.

3. Ansvarsmeddelande

ASSA ABLOY LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER OM RESULTATEN SOM UPPNÅS AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER TILLITEN TILL DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER DET INNEHÅLL SOM FINNS PÅ DEN ELLER SOM TILLHANDAHÅLLS VIA DEN HÄR WEBBPLATSEN. FÖLJAKTLIGEN SKER ANVÄNDNING AV DEN HÄR WEBBPLATSEN PÅ EGEN RISK.

ASSA ABLOY TILLHANDAHÅLLER DEN HÄR WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE. I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES I LAGEN FRÅNSÄGER SIG ASSA ABLOY UTTRYCKLIGEN OCH SPECIFIKT, ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM EGENDOM, SÄLJBARHET, ATT DET INTE FÖRELIGGER INTRÅNG PÅ TREDJEPARTSRÄTTIGHETER OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. ASSA ABLOY LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER NÄR DET GÄLLER KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, FULLSTÄNDIGHET, KONTINUITET ELLER LÄGLIGHET AVSEENDE INNEHÅLL, TJÄNSTER, PROGRAMVARA, TEXT, GRAFIK, LÄNKAR ELLER KOMMUNIKATION SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER VIA ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR WEBBPLATSEN. DU ÄR ANSVARIG FÖR ATT VIDTA ALLA NÖDVÄNDIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT ALLT INNEHÅLL DU HÄMTAR PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN ÄR FRITT FRÅN DATORVIRUS ELLER ANNAN POTENTIELLT SKADLIG DATORKOD.

ASSA ABLOY och alla personer eller företag associerade med ASSA ABLOY, ska inte vara ansvariga för skador av något slag som är resultatet av användning eller oförmåga att använda den här webbplatsen eller något innehåll, några tjänster eller något material som tillhandahålls av den här webbplatsen (”detta skydd”). Detta skydd omfattar alla anspråk, vare sig de bygger på garanti, kontrakt, skadlig handling, strikt skadeståndsansvar eller någon annan rättslig teori, vare sig ASSA ABLOY var medveten om möjligheten till sådana skador eller inte. Detta skydd täcker alla förluster, inklusive, men inte begränsat till, direkt, indirekt, speciellt, tillfälligt, följd-, exemplifierande och ideellt skadestånd; skadestånd som uppstår från kroppslig skada eller mord; förlorad vinst; och skadestånd som uppstår från förlorade data eller verksamhetsavbrott.

4. Länkar till andra webbplatser och annonser

4. Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser. Dessa länkar tillhandahålls uteslutande för din bekvämlighet och representerar inte ASSA ABLOY eller utgör ASSA ABLOY:s stöd för innehållet på eller som tillhandahålls av sådana tredjepartswebbplatser. Den här webbplatsen är inte ansvarig för innehållet på länkade tredjepartswebbplatser; vi granskar, kontrollerar eller övervakar inte material från tredjepartswebbplatser och tar inget ansvar för innehåll, korrekthet eller lagenlighet när det gäller material på dessa tredjepartswebbplatser.

Om du beslutar att skaffa åtkomst till länkade tredjepartswebbplatser från den här webbplatsen, måste du göra det på egen risk. Användning av tredjepartswebbplatser är föremål för dessa tredjepartswebbplatsers användarvillkor, inklusive deras integritetspolicyer.

Om den här webbplatsen beslutar att inkludera tredjepartsannonser, kan dessa annonser innehålla länkar till andra webbplatser. Om inte annat anges stödjer den här webbplatsen inte någon produkt eller lämnar några utfästelser om innehållet, korrektheten eller legitimiteten hos material på eller tillgängliga via länkar från någon annan annons på den här webbplatsen.

5. Widgetar på sociala medier

Webbplatsen kan ansluta till sociala media-plattformar som LinkedIn, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube eller Twitter, antingen som en länk till våra kanaler på dessa plattformar eller för att det ska vara bekvämt att publicera innehåll i din egen feed där. För att förstå hur och vilken information som samlas in och vilka cookies som installeras av den tredje parten, kontrollera den sociala plattformens integritetspolicy.

6. Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar kring detta rättsliga meddelande kan du kontakta oss på ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB, Box 5087, 426 05 Västra Frölunda.