Kompletta entrélösningar för flerbostäder

/AAES/SE/solutions-and-applications/residential/flerbostad1.jpg

Vi erbjuder smarta dörröppnare för flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar. Dörrautomatik från ASSA ABLOY Entrance Systems innebär att entrédörren blir både tillgänglig, trygg och säker – för alla boende i fastigheten. Dessutom erbjuder vi takskjutportar och vikportar i en mängd olika konfigurationer för garaget.

Vår dörrautomatik gör entrén till vad den är tänkt att vara – enkel att använda för de som behöver hjälp att öppna dörren och samtidigt säker och trygg för alla. Barn, äldre eller människor med funktionsnedsättning måste alla enkelt kunna ta sig in och ut ur fastigheten utan att riskera hälsan vid exempelvis hård vind eller isiga förhållanden vintertid.

Riskerna är många med undermåliga entréer

De flesta flerfamiljshus använder i dag en portkod för att låsa upp entrédörren och kanske även en dörrautomatik. Om dörren alltid öppnas med dörrautomatiken finns det en risk att fastigheten kyls ned vintertid samt att obehöriga ges en möjlighet att smita in efter att boende passerat. Om dörren istället öppnas manuellt upplevs dörren ofta mycket tung då automatiken är anpassad för att hålla dörren stängd.

Vi har lösningen

Det här har vi tagit fasta på och skapat den perfekta entrélösningen. Vår slagdörrsautomatik ger dig som användare möjlighet att gå både manuellt genom dörren eller med full automatiserad öppning.

Manuell öppning för klimatets skull

När du går manuellt genom dörren samarbetar sensorer på dörrbladet med dörrautomatiken för att underlätta passagen. Dörren blir lätt att öppna för exempelvis äldre och barn på ett säkert sätt. Dörren stänger dessutom direkt efteråt på ett kontrollerat sätt samtidigt som det säkerställs att den blir låst. Automatiken arbetar smart och motverkar vind vilket annars hade kunnat slå upp dörren på ett okontrollerat sätt eller gjort så att den inte stängde helt efter en passage.

Genom att de flesta kan gå manuellt genom dörren undviker man att entrén står öppen i onödan och får på så sätt en klimatsmart ytterdörr som inte släpper in kyla, snö eller löv. Den blir också tryggare för de boende i fastigheten i och med att den stänger igen snabbt så att ingen obehörig tar sig in.

Automatiserad öppning vid behov

Vid de tillfällen då automatiserad öppning behövs, exempelvis för personer med funktionsnedsättning eller passage med barnvagn, öppnar automatiken vid tryck på en lämpligt placerad armbågskontakt. Sensorer övervakar öppning och stängning för att undvika skador samt för att minimera öppettid, vilket ger en säkrare och tryggare entré. För att undvika missbruk av den automatiserade öppningen behöver man trycka en längre tid på armbågskontakten för att dörren ska öppnas  vanligtvis cirka fem sekunder.

Automatiken samkörs också alltid med portkod eller passersystem. Det förhindrar att obehöriga ges entré till fastigheten och ger ett smidigt handhavande.

Komplettera med en port till garaget

Vi på ASSA ABLOY Entrance Systems erbjuder en mängd olika takskjutportar och vikportar i olika storlekar och kulörer  alla med sin egen unika funktion för att passa varje unikt objekt. Porten kan utifrån öppnas manuellt, med kod, med kort eller via fjärrkontroll och samtidigt som tillgängligheten är hög för de boende håller den också väder och vind samt obehöriga ute.

Utvalda produkter

Läs mer om de lösningar och produkter vi erbjuder för flerbostäder.

Slagdörrsautomatik

Takskjutportar

Vikportar