Kompletta entrélösningar för entreprenader

/AAES/SE/solutions-and-applications/entreprenad/Service_0013.jpg

ASSA ABLOY Entrance Systems erbjuder produkter och lösningar för både små och stora entreprenader – vare sig det gäller nyproduktion, ombyggnation eller specialanpassningar. Vi har lång vana av entreprenader och sätter alltid funktion, säkerhet och klimat i fokus. Med oss kan du förvänta dig en färdiginstallerad, driftsatt och CE-märkt lösning. Dessutom kan vi för slutkunden sedan erbjuda Sveriges största serviceorganisation vilket tryggar för en bra service och en god investering på lång sikt.

Vi arbetar med att specificera lösningar som bidrar till skapandet av byggnader som har låga koldioxidutsläpp och som är kostnadseffektiva. Vi hjälper till att planera entréer som ger ett smidigt flöde av människor, varor och fordon och som bistår till att uppnå exempelvis BREEAM- och LEED-certifieringar. Våra konsulter är vana att hantera frågor om hållbarhet, funktionalitet, regelefterlevnad, projekt och processer samt estetik och kan hjälpa er eller era uppdragsgivare att uppnå rätt lösning utifrån önskat resultat.

Mer än godkända produkter med fokus på hållbarhet

Hållbarhet är en drivkraft i hela ASSA ABLOY:s värdekedja. Det är ett viktigt element i innovation, inköp, produktion, logistiska flöden, livscykelperspektiv och för att upprätthålla goda relationer med kravställare och beställare. Som exempel är samtliga våra huvudartiklar för persontrafik (dörrautomatiker och dörrsystem) och komplementartiklar (impulsgivare, radar och närvarosensorer) bedömda hos Byggvarubedömningen. Dokumentationen uppdateras löpande för att ständigt vara aktuell.

Det ska vara tydligt vilka komponenter som ingår i våra produkter och hur produkterna verkar över tid. Därför har vi tagit fram Environmental Product Declaration (EPD) på våra produkter. EPD är ett globalt program baserat på ISO- och EN-standarder, vilket ger en mycket detaljerad deklaration och beskriver produkter i ett livscykelperspektiv

Goda installationsresurser och professionell projektledning

Vi har lång erfarenhet av stora, komplexa och resurskrävande projekt. Våra kunder i stora projekt har höga förväntningar på leveransprecision i flera perspektiv, såväl material, logistik som personalförsörjning. Dessa är processer som måste säkerställas genom väl genomarbetade rutiner. Vi har dedikerade projektledare som samordnar kommunikation, dokumentation, planering, leverans och utförande tillsammans med beställare och andra samverkande parter. 

Med en stor installations- och serviceorganisation kan vi dessutom leverera över hela Sverige. Våra erfarenheter från stora entreprenader berikar även mindre projekt och säkerställer en smidig och tidseffektiv hantering.

Fackmässigt utförande, lång erfarenhet och egenutvecklade produkter

Våra montörer och tekniker har stor erfarenhet av våra produkter då vi utvecklar dem själva. De är vana att installera dem effektivt och enligt gällande direktiv. Dörrautomatik ska vara säker och hela dörrmiljön ska upprätthålla EU normen SS-EN 16005. Personskador får inte uppstå genom risker, till exempel klämning, indragning eller krossning. Dörrautomatik hanterar dessutom stora krafter vilket ställer stora krav på montering och infästning.

Vår personal är utbildad för att hantera detta samt nyttja produkternas alla fördelar för att ge den bästa entrélösningen ur flera perspektiv, såsom säkerhet, hållbarhet, bekvämlighet, användarvänlighet och energibesparing. Det bidrar också till att er beställare får valuta för sin investering via längre livslängd på produkterna och en mer hållbar byggnad.

Säkerställd dokumentation och CE-märkning

Samtliga tekniker utför komplett riskbedömning i dennes smartphone i en egenutvecklad app. Applikationen har ett logiskt uppbyggt flöde för att säkerställa att inga steg kan gås förbi utan att vara kompletta. Efter färdig installation fotograferas dörrmiljön. Så snart en dörrmiljö är färdig och klarrapporterad skickas ett e-postmeddelande till beställaren. Dokumentationen sparas hos oss digitalt i tio år för snabb åtkomst.

Service för att bibehålla investering

Dörrautomatik ska enligt Boverkets riktlinjer underhållas kontinuerligt för att vara personsäker och funktionell för alla användare. Med Sveriges största serviceorganisation kan vi hjälpa er uppdragsgivare eller byggherre att känna sig trygg en lång tid framöver. Vi har egna tekniker över hela landet och erbjuder service och serviceavtal för att förlänga produkternas livslängd samt bibehålla funktionalitet. Helt enkelt en bättre investering!