Se till att shoppinggallerian kan hantera kundtillströmningen alla dagar

Med ett stort antal kunder och leveranser som kommer in och ut varje dag måste varje dörr i galleria underlätta trafikflödet och ha beredskap för incidenter, till exempel nödsituationer, så att kunder och personal kan känna sig trygga och bekväma.

ASSA ABLOY Entrance Systems har ett komplett sortiment av entréer som är särskilt konstruerade för att klara stora folkmassor.

Referensprojekt

Se hur våra detaljhandelskunder har samarbetat med ASSA ABLOY för att möta de utmaningar som deras butiker står inför  här.

En pålitlig partner för entrélösningar

ASSA ABLOY Entrance Systems har ett starkt engagemang för att samarbeta med detaljhandeln för att tillhandahålla kompletta entrélösningar för hela butiken – oavsett hur höga kraven är.

Med vårt expertkunnande och våra innovativa produkter för framsidan, baksidan och inre passager i butiksbyggnader har vi en unik position för att ge dig råd om de bästa lösningarna för din butik.

Service

Ett ASSA ABLOY-serviceavtal säkerställer tillförlitlig, säker och hållbar drift av alla entréer som ingår i avtalet.

Klicka här och läs om våra tre täckningsnivåer för serviceavtal.

Ingår i alla paket

  • 1–4 schemalagda underhållsbesök per år
  • Prioriterad service med jourverksamhet
  • Säkerhet, överensstämmelse och kvalitetskontroller
  • Dokumentationsrapporter ges på plats