För mindre butiker bör ett begränsat utrymme inte inkräkta på verksamheten

Med kundupplevelsen i centrum måste entréerna välkomna kunderna in. Och när utrymme är en lyx får begränsad åtkomst och skiftande trafikflöden inte påverka butiken negativt.

Automatiska entréer är bara öppna när de behöver, vilket hjälper dig att upprätthålla en optimal miljö i din butik. De är också anpassningsbara och kan konfigureras för dina exakta specifikationer, så att butiken får dörrar som är både visuellt tilltalande och anpassade till verksamhetens behov.

Referensprojekt

Se hur våra detaljhandelskunder har samarbetat med ASSA ABLOY för att möta de utmaningar som deras butiker står inför  här.

En pålitlig partner för entrélösningar

ASSA ABLOY Entrance Systems har ett starkt engagemang för att samarbeta med detaljhandeln för att tillhandahålla kompletta entrélösningar för hela butiken – oavsett hur höga kraven är.

Med vårt expertkunnande och våra innovativa produkter för framsidan, baksidan och inre passager i butiksbyggnader har vi en unik position för att ge dig råd om de bästa lösningarna för din butik.

Service

Ett ASSA ABLOY-serviceavtal säkerställer tillförlitlig, säker och hållbar drift av alla entréer som ingår i avtalet.

Klicka här och läs om våra tre täckningsnivåer för serviceavtal.

Ingår i alla paket

  • 1–4 schemalagda underhållsbesök per år
  • Prioriterad service med jourverksamhet
  • Säkerhet, överensstämmelse och kvalitetskontroller
  • Dokumentationsrapporter ges på plats