Ett jämnt flöde för matvaror och kunder

När verksamheten är beroende av regelbundna leveranser av färska varor behöver du pålitliga och effektiva varuingångar. Och på framsidan måste entréerna garantera säker, oavbruten åtkomst till butiken, samtidigt som de klarar enstaka påkörningar av kundvagnar.

Från automatiska skjutdörrar till snabbgående takskjutportar erbjuder vi entrésystem som klarar höga trafiknivåer för både butikens fram- och baksida.

Referensprojekt

Se hur våra detaljhandelskunder har samarbetat med ASSA ABLOY för att möta de utmaningar som deras butiker står inför  här.

En pålitlig partner för entrélösningar

ASSA ABLOY Entrance Systems har ett starkt engagemang för att samarbeta med detaljhandeln för att tillhandahålla kompletta entrélösningar för hela butiken – oavsett hur höga kraven är.

Med vårt expertkunnande och våra innovativa produkter för framsidan, baksidan och inre passager i butiksbyggnader har vi en unik position för att ge dig råd om de bästa lösningarna för din butik.

Service

Ett ASSA ABLOY-serviceavtal säkerställer tillförlitlig, säker och hållbar drift av alla entréer som ingår i avtalet.

Klicka här och läs om våra tre täckningsnivåer för serviceavtal.

Ingår i alla paket

  • 1–4 schemalagda underhållsbesök per år
  • Prioriterad service med jourverksamhet
  • Säkerhet, överensstämmelse och kvalitetskontroller
  • Dokumentationsrapporter ges på plats